مطبوعات است، اين آزادي خوب و بد حکام را بدون استثناء نشر مي‏دهد.”292
2- کشف قاره هاي جديد
از قرن 15 به بعد عصر اکتشافات آغاز شد. در اين قرن شاهزاده پرتغالي در جستجوي راهي براي دور زدن آفريقا و رسيدن با آسيا کشتي هايي را به جنوب گسيل داشت. آن ها سرانجام در ابتداي قرن 16 به ديار هند رسيدند. کريستف کلمب اسپانيايي نيز در جزاير آمريکا به خشکي رسيد.
اسپانيا و پرتغال با استفاده از موفقيت کاشفانشان به ثروتي عظيم دست يافتند و تجارت برده داري, تجارت با هند و کشف طلا و نقره موجود در تمدن هاي بومي آمريکا که در تناژ بالا توسط فاتحين ذوب و با کشتي به اسپانيا فرستاده مي شد و پس از آن معادن طلا و نقره منبع درآمد مهمي را براي آن ها ايجاد کرد.
کشف قاره جديد نقطه سرآغاز استعمار ساير کشورها بود که توسط ساير کشورهاي اروپايي پيگيري شد. و باعث گرفتاري ها و خونريزي هاي فراواني براي ملت هاي بومي سرزمين هاي استعماري گشتند.
اروپاييان هنگامي که سرزمين هاي مغلوب را ترک مي گفتند حکومت هاي دست نشانده را برجاي مي گذاشتند تا منافع آنها را تامين کنند. گاه نيز با تصفيه نژادي مانند آنچه در قاره آمريکا اتفاق افتاد اقوام خويش را در اين سرزمين ها ساکن کردند و انجا را به سرزمين هاي اروپايي تبديل کرددند..293
هم چنين کشفيات جديد نيازمند توسعه تکنولوژي درزمينه حمل و نقل ، صنايع نظامي و ساير فنون بود که تاثير غير مستقيمي در رشد علم داشت؛ کشفيات جغرافيايي و افتخاراتي که نصيب افراد مي کرد اين حس را تقويت کرد که کشفيات به جانب علم رهنمون شود واز آن پس هر کسي در رياضي، فيزيک، مکانيک، نجوم و غيره به دنبال کشف جديدي مي گشت تا براي خود فتخاري کسب کند.
از بعد سياسي، اروپايياني که در سرزمين هاي جديد به ويژه آمريکا سکني گزيده بودند نظام جديدي را براي خود پديد آوردند که با نظامات کليسايي غرب تفاوت فراواني داشت.
حکومت مبتني بر دموکراسي و تصميم جمعي و به دور از فشار دستگاه پاپي که در آمريکا شکل گرفته بود بعدها تاثيرات خود رادر کشورهاي غربي به جاي گذاشت و الگويي براي تشکيل جمهوري هاي جديد در اروپا گشت و معيارهاي نويني را به اروپاييان داد.
3- شهر نشيني
انقلاب اقتصادي در قرن 12و 13 موجب انقلابي در ساختار حکومت شد زمين? تبديل نظام فئودالي به نظام شهري را فراهم آورد. فزوني جمعيت هم يک نتيج? تحول اقتصادي بود و هم يک علت آن؛ به عبارت ديگر, جمعيت شهرها از آن رو افزايش يافت که تامين جاني و مالي افراد زيادتر , خورطرز استفاده از منابع طبيعي در صنعت کامل تر و دايره گردش خوار بار و کالاها, به برکت افزايش ثروت و داد و ستد وسيع تر شد، از طرف ديگراين امر بازار رو به گسترشي را در اختيار بازرگاني و صنعت، ادبيات, درام, موسيقي و هنر گذاشت. تفاخر رقابت آميز کمون‌ها ثروت شهرها را به کليساهاي جامع؛ تالارهاي شهرداري؛ برج هاي ناقوس,فواره ها,مدارس و دانشگاهها تبديل کرد. تمدن به دنبال بازرگاني , از درياها و کوهستان ها گذر کرد، اسلام و دنياي بيزانس خطه ايتاليا و اسپانيا را درنورديد. از سلسله جبال آلپ گذشتندو پا به آلمان، فرانسه, فلاندر و اسپاينا گذاشتند. از قرون تيرگي هيچ چيزي جز خاطره اي به جا نماند و اروپا قوت شباب از نو گرفت294
د- اقتصادي
تا پيش از آغاز قرن 18 در اروپا، صنعت کمتر از پنج درصد جمعيت اروپا را به خود مشغول داشته بود واقتصاد بيشتر مبتني بر کشاورزي و يا بازرگاني بود و صنعت نيزبيشتر مبتني بر توليدات کشاورزي مانند پشم خام و پنبه بود. نظام خانگي صنعت تکاپوي بازارهاي رو به گسترش مصرف و رشد اقتصادي اروپا را نداشت، وسرمايه‌هاي ناشي از استثمار ساير قاره‌ها، تجارت برده‌داري و بازرگاني گسترد? کشورهاي اروپايي ثروت هنگفتي را انباشته ساخت. سرمايه‌داران در پي آن بودند که ثروت خود را به کاري بزنند که باز هم پول بيشتري را برايشان فراهم آورد و از سوي ديگر نيازهاي بازارهاي جديد را جوابگو باشد.
درچنين شرايطي انقلاب صنعتي ابتدا در انگلستان و سپس در ساير کشورهاي اروپايي به وقوع پيوست، اختراعاتي که در زمينه استخراج آهن، دستگاه هاي نخ‌ريسي و بويژه ماشين بخار به وجود آمد امکاناتي را اختيار سرمايه‌گذاران قرار داد که سرعت توليد و بهره‌وري آن را افزايش دهند بدين ترتيب کالاي بيشتري با قيمت ارزان تر و در زماني کوتاه تر توليد مي شد.
به نوبه خود اختراعات جديد صنعت نظام خانگي توليد را به نظام خانه داري تبديل کرد و موجب مهاجرت روستاييان به شهرها براي اشتغال در کارخانه ها شد.295 و به اين ترتيب ظهور انقلاب صنعتي اقتصاد اروپا را نيز با اختراع ماشين‌هايي به کارايي بالا براي توليدات بيشتر و کسب منافع بيشتر تحت تاثير قرار داد.
1- تجارت
امروزه، يکي از حيطه‌هاي تسلط اروپاييان بر دنيا، حوزه تجارت است و سرمنشأ پيشرفت‌هاي کنوني در” تجديد تشکيلات کشاورزي و حمايت اربابان فئودال, رام شدن دريا نوردان نورس و درآمدن به صورت برزگران و سوداگران نورمان, دفع هجوم هاي هون ها و تشويق آن ها به قبول آيين مسيح, باز پس گرفتن درياي مديترانه از جانب بازرگانان ايتاليا, گشودن مجدد لوان از طرف صليبيون و بيداري مغرب بر اثر ارتباط با تمدن هاي جلو افتاده‌تري چون اسلام و بيزانس، در خلال قرن 12 مجال و انگيزه اي براي بهبود اوضاع اروپا فراهم آورد و وسايل مادي لازم را براي رونق فرهنگي قرن 12 و اوج کمال قرون وسطايي قرت 13 تدارک کرد”296 و بدين ترتيب کم کم بناي تجارت در مغرب زمين رشد کرد.
وجود امپراتوريهاي قدرتمند در مرزهاي اروپا و تشکيل اميراتوري هاي قدرتمند امنيت و بستر لازم را براي رشد بازرگاني ايجاد کرده بود و بازار پررونقي را در اختيار بازرگانان اروپايي قرار داد..
در عصر کنوني و با پيشرفت راه هاي تجاري جديد، به کارگيري اينترنت و… اين موزانه در همه زمينه‌ها به نحو بسيار محسوسي به نفع مغرب زمين و به ضرر کشورهاي جهان سوم ادامه پيدا کرده است. و هر روز اشکالي بسيار مدرني از تجارت توسط مغرب زمين به دنيا شناسانده مي شود که بقيه کشورها فقط پيروي مغرب زمين را مي‌کنند.
2- تشکيل اتحاديه ها و اصناف
اروپايي‌هايي که تجربه فعاليت هاي جمعي و صنفي را از دوران يونان و روم باستان به ارث برده بودند اين بار به تشکيل اتحاديه بازرگاني دست زدند تا از منافع مشترک خويش دفاع کنند و موانع بازرگاني را از راه خويش بردارند. يکي از مهمترين اتحاديه ي هانسايي بود که در قرن 13 به وجود آمد و حدود صد شهر را در بر مي گرفت و قوانين و مقررات خاص خود را داشت. ويل دورانت مي نويسد: ” اتحاديه هانسايي براي حل اختلافاتي که ميان اعضايش پيش مي امد به تاسيس محاکمي اقدام کرد. مدافع اعضاي خويش در دعاوي حقوقي با کشورهايي شد که در اتحاديه عضويت نداشتند, و گاهگاهي مثل حکومت مستقل واحدي اعلان جنگ مي داد. هم چنين اين اتحاديه به وضع قوانين و مقرراتي براي معاملات بازرگاني و حتي سلوک اخلاقي شهرهاي عضو و ساکنان آن پرداخت…اتحاديه هانسايي به مدت يک قرن به منزله سازماني براي اشاعه تمندن بود.يورش دريازنان را از حوزه درياي بالتيک و درياي شمال دفع کرد. رودخانه ها و کانال ها را صاف گردانيد. چزر و مد و جريان هاي آن را به دقت ضبط کردو…به طور کلي در عرصه بازرگاني اروپاي شماالي نظم را جانشين هرج و مرج ساخت”297
به جز اتحاديه بازرگاني عامل ديگري که به رونق توليد انجاميد, تشکيل اصناف در اروپا بود. هر کدام از اين اصناف مقررات استانداردي را براي اعضاي خود وضع کردند و از حقوق آنها حمايت مي کردند . در قرن13 تشکيلات صنفي به قدري قدرتمند شده بود که با شوراهاي شهري حتي در مسيل سياسي رقابت مي کردند. در کنار اين انقلاب بازرگاني در کشاورزي نيز انقلابي در شرف وقوع بود.298
3- رونق کشاورزي
با پيشرفت هاي انجام شده در اروپا، اصول فني کشاورزي به تدريج رو با تکامل گذاشت. مسيحيان اين رموز را از اعراب در اسپانيا, سيسيل, و مشرق زمين فرا گرفتند و رهبانان و فرقه هاي بنديکتيان و سيستسيان ، تکنيک‌هاي جديد ايتاليايي درباره کشاورزي و گله‌داري و حفظ خاک زراعتي را به انضمام شيوه‌هاي کهن سال رومي در کشورهاي شمال کوه هاي آلپ رواج دادند. شيوه قديمي فئودالي که تکه تکه کردن اراضي کشاورزي, آيش دادن و يک نوع زراعت اشتراکي بود؛ در سيستم جديد متروک شد”299
با اختراعات فراوان انجام شده در عرصه ابزارهاي کشاورزي مغرب زمين توانست با ابزارهاي مناسب به بهره دهي بالا دست پيدا کرده و محصولات اضافي خود را در اقصي نقاط دنيا صادر نمايد.
4- ظهور بانکداري
صنعت بانکداري به عنوان ابزار کارآمد جابجايي دارايي ها نقش عمده اي ر پيشرفت اقتصادي اروپا بازي کرد. فلورانس مرکز بانکداري اروپا بود و در قرن 15 شرکت مرسيس به تنهايي 16 شعبه در سراسر اروپا تاسيس کرد. در اين ميان خانواده هاي معروفي از طريق بانکداري ثروت هاي کلان اندوختند يکي از اين ها به نام ياکوب فوگر امپراتوري مالي پديد آوري که از اروپا تا آمريکا وسعت داشت.
بانکداري ضمن تسهيل بازرگاني منابع لازم را براي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد کرده بود. در کنار بانکداري نوين ابداعات تجاري نيز هم چون ظهور شرکت هاي سهامي, دفتر داري و بيمه نيز به تجارت و بازرگاني را تسهيل و توسعه دادند.300
با گشتي در دنياي امروز متوجه ميشويم که اکثر بنگاه هاي اقتصادي و مالي دنيا دست مغرب زمين است و آن ها با سيستم کارامد بانکي خود نه تنها اهالي مغرب زمين، بلکه مسلمين را هم تحت تاثير قرار داده اند به گونه اي که اکثر کشورهاي اسلامي حساب هايي براي نگه داري اموال خود در اين بانک ها دارند؛ و با پيدايش انواع مختلف روش هاي ارتباطي سيستم پولي و بانکي در غرب، روزه بروز به مجازي شدن مفهوم بانک و بانکداري مي رود. و با توجه به اينکه اکثر فناوري هاي سخته و پرداخته خود ممالک غربي هستند روز بروز گستره نفوذشان بر انبارهاي سرمايه اي دنيا بيشتر و بيشتر مي شود.
5- نتايج اقتصادي انقلاب صنعتي
اکتشافات جغرافيايي و تاسيس مستعمرات در قرون 16 و 17 باعث توسعه تجارت توسعه مبادلات ارزي و موجب پيايش طبقه ثرتمند تجار و سرميه داران شد. در حاليکه اثر اين انقلاب بر صنايع خيلي فوري نبود اما وسعت يافتن افق اقتصادي به مردم زيرک نشان داد اگرمواد تولدي زياد شود فرصت هاي بيشتري براي پول در آوردن خواهند داشت. در قرن 18 ابداعات و ابتکارات فراوان در روش و تشکيلات کشاورزي تحولات و سيعي را فراهم آورد که انقلاب صنعتي را از پيش خبر مي داد.301
اين عصر اختراعات فراواني در عرصه‌هاي صنايع نساجي، قو? بخار زغال سنگ و آهن و فولاد، ارتباطاط، مااشين سازي روي داد. و در نتييجه انقلاب صنعتي سيستم کارخانه‌اي: روش قديمي توليد کم

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir