پیامبر (ص) شما این بود که فرمود: شما را درباره دو ضعیف توصیه می کنم، زنان و بردگان» (کلینی، 1388، ج 6،5 و 7،ص 53)

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir