تدریجی داده هایی که درباره روابط بین ورودی های یک شبکه هستند، شبکه می تواند پاسخ های خود را عمومیت ببخشد و آنها را فراتر از نمونه های خاصی ببرد که روی آنها تعلیم دیده است. بنابراین یک شبکه آموزش دیده، ممکن است توانایی خواندن ترکیبات جدیدی از حروف را داشته باشد، به این صورت که آنها را به امواج صوتی مناسب ربط دهد.
در سال 1995، “پل چرچلند”458 ، بیان کرد که “یادگیری پیوندگرا به تنهایی برای توضیح توسعه تشخیص اخلاقی کافی است.”459 فرضیه او که درباره کفایت یادگیری پیوندگرا برای توسعه تشخیص اخلاقی است هنوز با یک فرضیه کاملاً توسعه یافته فاصله زیادی دارد و به خوبی با اخلاق ارسطو تلفیق نشده است. اما دیگر فیلسوفان، مثلاً “ویلیام کیسبیر”460 در آکادمی نیروی هوایی ایالات متحده، به وجود یک سازگاری بین پیوندگرایی و اخلاق ارسطو اشاه می کند و می گوید که “هر دوی آنها تلاش می کنند تا یک چارچوب طبیعی را برای چگونگی پیدایش اخلاق طراحی کنند”461. از نظر او، اگر فرد قضاوت اخلاقی را کاملاً به شکل بیولوژی درک کند، یعنی به شکل “توانایی شناختی برای تعامل ماهرانه با تقاضاهای محیط.”462 پیوندگرایی یک چارچوب مناسب برای اخلاق طبیعی است.
این عقیده که ممکن است پیوندگرایی برای اخلاق مناسب باشد، مورد تأیید “جاناتان دنسی”463، یکی از بزرگترین ارتقا دهندگان پلورالیسم اخلاقی هم بود. رویکردهای از بالا به پایین به اخلاق، همانطور که گفتیم، مبتنی هستند بر یافتن و نمایش اصول عام یا کلی ای که زمینه ساز تصمیم گیری اخلاقی هستند. بسیاری از فیلسوفان فکر می کنند که شما نمی توانید عقلانی باشید اگر اصول اخلاقی سازگاری را نداشته باشید که بتوانید آنها را به صورت کلی و عمومی بکار ببرید. اما همه فیلسوفان با این موضوع موافق نیستند. دیدگاهی در اخلاق که “جزئی گرایی”464 نامیده می شود، معتقد است که دلایل و طبقه بندی های اخلاقی، مثل اصول اخلاقی که مردم را به انجام عمل صحیح راهنمایی می کنند، زمینه ای بسیار غنی و حساسی هستند برای انجام عمل اخلاقی. دیدگاه جزئی گرایی معتقد است که همانطور که هیچ قاعده کلی وجود ندارد که بگوید آیا پرندگان می تواند پرواز کنند یا نه، ممکن است هیچ قاعده کلی هم وجود نداشته باشد درباره اینکه کشتن یک انسان دیگر اشتباه است یا نه. جزئیات محتوایی زمانی که اعمال محتمل هستند، آنقدر زیاد است که خلاصه کردن آنها به شکل اصول اخلاقی کلی غیر ممکن است. مدل های پیوندگرا درجمع آوری اطلاعاتی که نسبت به محتوا حساس هستند، بدون داشتن قاعده کلی یا صریح، بسیار خوب عمل می کنند و بنابراین به نظر می رسد پیوندگرایی با جزئی گرایی سازگاری و تناسب خوبی داشته باشد. اما، دنسی، مثل چرچلند، مدل خاصی را در مورد اینکه شناخت اخلاقی چگونه در شبکه عصبی توسعه پیدا می کند، ارائه نداده است.
3-4-5 اخلاق فضیلت دو رگه
ورای مسائلی که توسط شبکه های عصبی موجود که قدرت کافی برای رو در رویی با چالش های اخلاقی پیچیده را ندارند مطرح شد، تئوری پیوندگرا توضیح نمی دهد که فعالیت های عصبی چگونه از ساختن نا آگاهانه الگوها به آگاهی الگوها پی می برد. به طور کلی انسان انتظار دارد که فاعل های اخلاقی بتوانند هم به خوبی عمل کنند و هم اعمالشاان را توجیه کنند. خوشبختانه، توجیه یک قضاوت اخلاقی وابسته است به دلیل واقعی ای که فاعل یک قضاوت اخلاقی را انجام می دهد و صرفاً بر افسانه ای که بعد از یک حقیقت، جعل می شود، مبتنی نیست.
” از نظر تاریخی، پیشینه علم محاسباتی شناختی، افراد را بررسی می کند. در جهت مقابل تئوری اخلاقی، از ابتدا خودش را با افرادی سرگرم کرده است که به عنوان بخش هایی از یک کل اجتماعی و سیاسی ملاحظه می شوند. تلاش برای شکل دادن یک تصویر مشترک از شناخت اخلاقی، کمک می کند تا پیشینه تاریخی هر کدام از سنت ها را تصحیح کنیم. متخصص اخلاق از ما می خواهد تا درباره مکانیسم های فردی دلیل اخلاقی فکر کنیم. دانشمند شناختی یادآور می شود که دلیل اخلاقی، ابعاد مشارکتی بین فردی مهمی را در بر دارد. شاید هیچ کدام از این جناح ها نیاز نداشته باشد تا دیگری ابعاد نادیده گرفته شده را به او یادآوری کند. اما در عمل، این اغلب مواجهه مشترک موضوعات است که باعث می شود در جستجوی یک تصویر ادغام شده پیشرفت حاصل شود.”465
دیدگاه کلارک، دیدگاهی است که بین نیروی از پایین به بالا که حساسیت اخلاقی فردی را شکل می دهد، و ملاحظات از بالا به پایین که به رابطه افراد با جامعه توجه دارند، قرار دارد.اما بحث بین کلارک و چرچلند در یک سطح انتزاعی باقی می ماند. جزئیات درباره اینکه یک سیستم پیوندگرای آموزنده چگونه ممکن است با یک معماری از بالا به پایین ترکیب شود که ملاحظات اجتماعی و سیاسی را باهم همسو می کند و در عین حال توضیحاتی را ارائه می دهد که مربوط هستند به دلایلی که یک قضاوت اخلاقی ساخته می شود، هنوز منتظر توجه محققان جسور است.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir