متن کامل در سایت 40y.ir پاسخگویی، درک بهینه و قضاوت مسئولانه قابل بررسی نیست بلکه باید فعالیت عقلیِ قضاوت و تصمیم گیری بعنوان یک روند حل مسئله را نیز مورد توجه قرار دهد. از این منظر، که قضاوت عقلانی مسئولانه بصورت شکلی مؤثر از حل مسئله نشان داده می شود، باز هم حوزه ی عقلانیت انسان فراتر از یک عقلانیت مطلق علم طبیعی قرار می گیرد. اگرچه عقلانیت علمی به صورت شکلی منضبط و آراسته (نگ. پادفوت 1994: 10) از عقلانیت، خود را نشان داده، حل مسئله (همانند قضاوت عقلانی) از علم فراتر رفته و بخشی از معقولیت پیش تحلیلی یا مبتنی بر عقل سلیم را شکل می دهد که همه روزه با آن زندگی می کنیم.

http://goldo.altervista.org

متن کامل در سایت 40y.ir
برای درک بهتری نسبت به پیوند معرفتی میان عقلانیت، قضاوت و حل مسئله، خوب است نگاهی دقیق بیاندازیم به شیوه ای که لاری لادان در کاوش عقلانی، عقلانیت را به پیشرفت پیوند داد. لادان (1977) در پیشرفت و مسائل آن، در برابر مدل کلاسیک عقلانیت، پیشنهاد نمود که عقلانیت و پیشرفت پذیریِ یک نظریه ی علمی، پیندی قوی با اثبات یا ابطال ندارد بلکه با کارآیی آن در حل مسئله مرتبط است. لادان همچون هارولد براون استدلال نموده که عامل های غیر تجربی و حتی «غیرعلمی» مهمی در توسعه ی عقلی علم نقش ایفا می کنند. اما مهمتر اینکه پیشنهاد لادان در واقع مستلزم کمرنگ شدن تمایز کلاسیک میان پیشرفت علمی و عقلانیت علمی بود. پیشرفت علمی و عقلانیت علمی در سنت، مفاهیم بسیار متفاوتی دانسته می شدند و چنانچه ارتباطی با یکدیگر داشتند، عقلانیت همواره برتر از پیشرفت دانسته می شد، به حدی که پیشرفت (در این دیدگاه مدرنیستی) اغلب چیزی بیش از برآمدگی خطی و موقتی مجموعه ای از انتخاب های منفرد عقلانی دانسته نمی شد. بنابراین از نگاه کلاسیک، پیشرو بودن عقلانی مستلزم پیروی از مجموعه باورهای عقلانی رو به رشد بود. از این نگاه، پیشرفت نه تنها شکلی انگلی برای عقلانیت داشت بلکه چیزی که بطور معمول به سادگی قابل فهم بود (پیشرفت) [بایستی] در قالب چیزی دیگر (عقلانیت) تبیین می شد که در واقع می توانست بسیار مبهم و گنگ باشد (نگ. لادان 1977: 6).
لادان در گرایشی ابتکاری، وابستگی مفروضِ پیشرفت به عقلانیت را عکس نمود، با این ادعا که در واقع برای پیشرفت علمی مدل روشن تری در اختیار داریم تا برای عقلانیت علمی. در این دیدگاه نسبت به عقلانیت که ارتباط نزدیکی دارد با پیوند عقلانیت به اتخاذ مسئولانه ترین تصمیمات طبق بهترین دلایل، که از سوی هارولد براون مطرح شده است، به جای اینکه پیشرفت بر پذیرش متوالی آنچه عقلانی ترین انتخاب ها دانسته می شود مبتنی باشد، بر انجام پیشروترین انتخاب های نظری مبتنی می گردد. لادان با زیرکی میان پیشرفت اجتماعی، معنوی و مادی و آنچه پیشرفت شناختی می نامد (یعنی پیشرفت با توجه به آرمان عقلانی علم) تمایز می نهد (نگ. 1977: 7). در حقیقت از نظر لادان علم ضرورتاً یک فعالیت حل مسئله است: چنانچه بر این حقیقت تأکید نکنیم که نظریه های علمی معمولاً تلاش دارند مسائل تجربی یا مفهومی را حل کنند، سخن گفتن از عقلانیت علم غیر ممکن است.از نظر من حل مسائل تجربی یا مفهومی دقیقاً

http://goldo.altervista.org

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir