تهران برای برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان و تسهیل و تبادل تجارب علمی و عملی از طریق بازدیدها می باشد، سازمان یونیسف است. از جمله نهادهای داخلی و ملّی که با آن در ارتباط هستند:
– وزارت آموزش و پرورش: با احداث هنرستان کارو دانش، تامین نیروی انسانی و برگزاری کلاسهای درسی از مقاطع ابتدایی تا مقطع سوّم دبیرستان و برگزاری امتحانات رسمی از مددجویان.
– سازمان فنی و حرفه ای: با تامین مربّیان مجرّب و برگزاری کلاسهای مختلف در کارگاههای نجاری، کامپیوتر، مکانیک خودرو، برق ساختمان، معرق کاری و… و برگزاری آزمون از طرف سازمان فنی و حرفه ای و ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای برای مددجویانی که دوره را با موفقیت به پایان رساندند.
– شهرداری تهران: مسئولیت زیباسازی محوّطه کانون را به عهده دارد و در راهاندازی خانه های حمایتی (خانه امن) مشارکت دارند.
از جمله سازمان ها و موسّسات دولتی دیگر میتوان به مراکز بهداشت و درمان منطقه، سازمان تربیت بدنی، مجتمع قضایی و… اشاره کرد. از جمله سازمانهای غیردولتی که در جریان نگهداری و اصلاح و تربیت مددجو در کانون مشارکت میکنند همکاران مردمی، زنان میانسال مجرّب و تحصیل کرده به عنوان نمادی از مادر، که با مددجویان ارتباط برقرار میکند.همچنین کمکهای مالی که از طرف خیّرین برای هر چه بهتر اداره و بالا بردن کیفیّت خدمات به مددجویان ارائه میگردد.

گفتار اول: ارکان کانون اصلاح و تربیت و نقش آنها در بازپروری کودکان و نوجوانان

اقدامات و فعالیّتهای کانون در حالت کلّی شامل اقدامات تامینی، اقدامات تربیتی و اصلاحی، اقدامات رفاهی و مراقبت بعد از خروج می باشد.
– اقدامات تامینی شامل: پذیرش و تشخیص، اسکان، ملاقات، اقدامات حمایتی، بهداشت، درمان و تغذیه؛
– اقدامات تربیتی و اصلاحی شامل: مددکاری، فرهنگی و آموزشی- روانشناسی؛
– اقدامات رفاهی شامل: برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی، سیاحتی، برگزاری رقابتهای ورزشی و استفاده از امکانات استخر و ورزشگاه…؛
– مراقبت بعد از خروج هم شامل: اقدامات روانشناسی و مددکاری بعد از خروج از کانون، خانه های حمایتی که تامینکننده نیازهای عاطفی،آموزشی،مالی و… می باشد.27
کانون اصلاح و تربیت به طور متوسط 250 الی 270 مددجو را در خود جای می دهد و بر حسب سن و نوع جرم به پنج گروه تقسیم می نماید. هر مددجو با توجه به میزان تحصیلات و علاقه در یکی از کارگاههای موجود در کانون تحت آموزش قرار گیرد. مدیر کانون به پیشنهاد مدیر کل زندانهای هر استان و با تایید رئیس سازمان زندانها منصوب میشود که مدیریت و سیاست گزاریهای کانون و سایر وظایف و اختیاراتی که در طول فصل به آن اشاره خواهیم کرد را به عهده دارد.
براساس ماده 19 آیین نامه قانونی و مقررات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی،«کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن دارند.» از مهمترین آثار تاسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی مجرمان زیر 18 سال ازمجرمان بزرگسال و برنامه های ویژه برای اصلاح و تربیت برای بازگرداندن مجدّد به جامعه است. با توجه به اینکه بزهکاری پدیدهای زیستی، روانی و اجتماعی است و نظر به این که عوامل اجتماعی نقش موثری در ارتکاب و رفع آن دارند، به همین جهت اداره کانون بر مبنای مشارکت می باشد.کانون اصلاح و تربیت از 4 قسمت مجزا تشکیل شده است. هر قسمت با توجه به کارکنان و متخصصان وظایف مختلفی را بر عهده دارند. در هر قسمت اطفال بر حسب سن، با رعایت تبصره ذیل ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار و سابقه ارتکاب جرم و حتی الامکان از نظر جرم و درجه تربیتپذیری طبقه بندی خواهند شد. قسمت های مختلف کانون عبارتند از:
1- قسمت نگهداری موقت
2- واحد پذیرش و تشخیص و تحیقات جرم شناسی
3- قسمت آموزش
4- قسمت زندان (اندرزگاه)
در ادامه به بررسی هر یک از قسمت ها به طور تفصیلی خواهیم پرداخت.

الف-قسمت نگهداری موقت
اطفال بزهکاری که تصمیم قطعی قضایی آنها اتخاذ نشده و هم چنین اطفالی که دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی برای اتخاذ تصمیم قطعی لازم بداند به قسمت نگهداری موقت فرستاده میشود. در این مرحله فرد فقط متهم به ارتکاب جرم می باشد و تحقیقات قضایی برای اثبات و یا رد اتهام ادامه دارد. این واحد از افراد انتظامی تشکیل شده و وظیفه حفظ امنیّت و نظم کانون را بر عهده دارند. در این قسمت برنامه اصلاحی و تربیتی برای فرد بازداشت شده در نظر گرفته نشده است و علّت آن هم این است که فرد در این مرحله محکوم به ارتکاب جرم نشده است تا با توجه به آن اقدامات اصلاحی و طبقه بندی در نظر گرفته شود. همچنین اطفالی که توسط واحد پذیرش و تشخیص فراخوانده نشدهاند، تحت نظر واحد انتظامات به صورت انفرادی در قسمت نگهداری موقت تا تعیین تکلیف نهایی نگهداری می شوند.28در واقع نگهداری اطفال در این قسمت نوعی تدبیر احتیاطی و همانند بازداشت موقت بزرگسالان باید تلقی نمود. اگر مدت نگهداری طفل یا نوجوان به علت انجام تحقیقات مقدماتی و یا با توجه به اهمیّت جرم یا ضروری بودن انجام تحقیقات طول بکشد، میتوان در این مرحله برای آنها پرونده شناسایی و شخصیت تشکیل داد. از نظر اجرای ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال29 بزهکار، توسط مددکاران اجتماعی کانون درباره ی سوابق خانوادگی، اجتماعی و خصوصیات اخلاقی طفل تحقیقات لازم انجام خواهد شد و از نظر جسمانی، روانی، قدرت فراگیری و استعداد حرفه ای به وسیله متخصّص کانون مورد معاینه قرار خواهد گرفت.
مجموعه سوابق جمع آوری شده در شورایی با حضور مدیر کانون و متخصصانی که از طفل معاینه به عمل آوردهاند مورد بررسی قرار خواهند داد. گزارش نهایی که متضمّن خصوصیّات واقعی شخصیت طفل و تدابیر پیشنهادی درباره وی خواهد بود در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه به دادگاه اطفال ارسال خواهد شد و نسخه دیگر در پرونده وی در کانون باقی خواهد ماند. در این پرونده تصمیمات دادگاه و گزارشهای واصله مربوط به طفل و نتیجه تحقیقات و معایناتی که از طرف مددکاران اجتماعی و متخصصین تهیه میشود نگهداری خواهد شد. پرونده مزبور شامل دو قسمت قضایی و اجتماعی خواهد بود.30هرچند به علت کم بودن مدت نگهداری طفل در این قسمت امکان اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی به طور معمول ممکن نمیسازد، اما با توجه به شرایط سنی، درجه استعداد و توانایی طفل می توان او را تحت تعلیم و تربیت حرفه ای و تحصیلی قرار داد.31

ب- قسمت پذیرش،تشخیص و تحقیقات جرم شناسی
واحد پذیرش و تشخیص آن بخش از کانون است که مددجو در بدو ورود با برگ قرار یا محکومیتی که توسط مراجع قضایی صادر شده تحویل این بخش میشوند. مدت نگهداری مددجویان در بخش نگهداری موقت یک هفته میباشد و در مدت این یک هفته، مسئولین این واحد با همکاری مددکاران و پزشکان و روانپزشکان و… درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی، آزمایش پزشکی، آزمایش روانشناسی، میزان یادگیری و استعدادحرفهای مددجو تحقیق مینمایند، که مطابق ماده 9 آیین نامه اجرای کانون اصلاح و تربیت «روز و ساعت ورود و خروج طفل در دفتر کانون و پرونده آنها ثبت و منعکس خواهد شد و در بدو ورود اشیائی را که اطفال همراه خواهد داشت به بایگانی که برای نگهداری آنها اختصاص داده شده ضمن ثبت اشیای مزبور سپرده پس از پایان دوره توقف هنگام خروج از کانون به آنها مسترد و یا در مقابل اخذ رسید به والدین آنها داده خواهد شد».

1-آشنا کردن با مقررات کانون
در اجرای ماده 44 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 20/9/84 ریاست قوه قضاییه و دستور العمل ریاست سازمان زندانها و با تکیه بر اصول و حقوق انسانی و رعایت حداقل استاندارهای رفتار با کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و با مشارکت کارشناسان کانون اصلاح و تربیت، کتابچه ای با عنوان حقوق شهروندی تدوین گردیده و در بدو ورود و بعد از انجام پذیرش در اختیار هر مددجو قرار داده میشود، تا با حقوق و وظایف خود در مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت آشنا گردد.کلیه قواعد و مقررات داخل کانون در این کتابچه جمعآوری شده است که به مددجو میآموزد که در مدت اقامت چه کارهایی را باید انجام دهد و از چه کارهایی باید خودداری نماید. قبل از اینکه کتابچه حقوق شهروندی در اختیار مددجو قرار بگیرد مدیر کانون اصلاح و تربیت یا معاون او با مددجویان جدیدالورود در محل نگهداری موقت ملاقات میکنند و به طور شفاهی با قوانین و مقررات کانون آنها را آشنا میکنند. لزوم رعایت مقررات، نظم و حسن سلوک با دیگران را به آنها توجیه مینمایند و مزایای اجرای روش های اصلاحی و تربیتی را برای آنها شرح میدهند. برخورد اوّلیه مسئولین اثر عمیقی در روحیه مددجویان تازه وارد دارد. رفتار مسئولین باید توام با احترام و آمریت و عطوفت باشد و از هرگونه توبیخ، هتک حرمت و تبعیض خودداری نمایند. از جمله حقوق و تکالیفی که در کتابچه حقوق شهروندی برای مددجویان مقرر شده است عبارتند از:
– عدم نگهداری اشیا ممنوعه تا وقتی در کانون اقامت دارند که شامل: سیگار، فندک، پول، الکل، بطری شیشهای و … است.
– نحوه مکاتبه با محیط خارج از کانون و هم چنین نحوه ملاقات با اعضای خانواده و چگونگی اعطای مرخصی.
– چگونگی شرکت در کلاسهای آموزشی و کارگاههای فنی و حرفهای در کانون و رعایت نظم و انضباط در محیط آموزشی و خوابگاه.
– رعایت نظافت خوابگاه، داشتن وضعیت ظاهری و پوشش مناسب.
– نحوه مراقبتهای پزشکی و روانپزشکی و آزمایشهای مواد و برگزاری کلاسهای مشاوره توسط روانشناسان و مددکاران اجتماعی.
– چگونگی اعلام شکایت و اعتراض به کارکنان و وضعیت موجود در کانون به مدیر کانون اصلاح و تربیت و نحوه رسیدگی توسط مدیر کانون.
– آشنایی با مقررات اصلی و تکمیلی کانون اصلاح و تربیت و چگونگی تنبیهات انضباطی در صورت رفتار مغایر با قوانین و مقررات کانون.
– قوانین مربوط به رفت و آمد در محوطه و قسمت های مختلف کانون و نحوه ملاقات با مدیر کانون.
– مشاوره قضایی و خدمات معاضدتی در صورتی که فرد در مورد پرونده قضایی و یا شرکت در شورای انضباطی نیاز به وکیل داشته باشد میتواند از وکلای افتخاری استفاده نماید و همچنین به منظور آشنایی با حقوق خود و پاسخگویی به مشکلات قضایی میتواند با وکلای افتخاری و یا قاضی ناظر مستقر در کانون اصلاح و تربیت ملاقات نماید.
– آشنایی با نوع تنبیهات انضباطی که در صورت رفتار مغایر با قوانین و مقررات کانون در مورد فرد اجرا خواهد شد. حق حضور در شورای انضباطی و دفاع از خود و همچنین نحوه اعتراض به تصمیمات شورای انضباطی و چگونگی اجرای رای شورای انضباطی و نحوه محاکمه و بازجویی.
– آشنایی با حقوق و تکالیف در خوابگاه، سالن غذاخوری، سالن ورزش، استخر و اردوهای تفریحی و زیارتی.

2- تشکیل پرونده شخصیت
تلفظ واژه

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir