، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر 80966349 تاریخ 4/40/92)
14-2- جايگاه «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» سخنرانی آقاي حسام الدين آشنا، مشاور محترم فرهنگي رييس جمهوري
درباره «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران»، آن هم درحالي که بيشتر از يک سال از وعده رييس جمهوري براي بازگشايي انجمن مي گذرد و آخرين نامه هيات مديره انجمن به آقاي حسن روحاني هنوز پاسخي دريافت نکرده است، بيش از آنکه «تعجب برانگيز» و «غافلگيرانه» باشد، «نگران کننده» است. زيرا اين سخنان از زبان يک مقام رسمي دولتي و به عنوان يک «برنامه» و «خبر» مطرح شده است؛ نه صرفا اظهارنظر يا پيش بيني شخصي. اما صرفنظر از اينکه برنامه هاي موردنظر ايشان به مرحله اجرايي خواهد رسيد يا اينکه اساسا پشتوانه و حمايت لازم در بدنه دولت براي تحقق آن وجود دارد يا خير، لازم است به منظور تبيين هرچه بيشتر موضوع، نکات زير را به ايشان و حاميان احتمالي«برنامه» آقاي حسام الدين آشنا يادآوري کنم.
1- نام تشکلي که در سال 1388 ساختمانش پلمب شده و فعاليتش به حالت تعليق درآمده «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است، بنابراين انجمني هم که قرار است بازگشايي شود نيز همان است. آقاي روحاني هم وعده بازگشايي اين انجمن صنفي را داده اند. بنابراين سخنان ايشان مبني بر اينکه «ممکن است اين اتفاق (بازگشايي) با اين اسم (انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران) رخ ندهد»، معنايي جز ايجاد يک انجمن جديد نخواهد داشت.  (عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره 2073 به تاريخ 4/5/93، صفحه 1 (صفحه اول نويسنده: مسعود هوشمندرضوي)
2- آقاي آشنا گفته اند «اينکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که يک تشکل صنفي قدرتمند داشته باشد ، توسط اين دولت به رسميت شناخته شده است.» بايد به ايشان يادآور شد که قبلادولت چنين تشکل صنفي قدرتمندي را به رسميت شناخته است. نام اين تشکل «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» با شماره ثبت «يک» است. مضافا اينکه حق آزادي تشکل در اصل26 قانون اساسي به رسميت شناخته شده و نيازي به تنفيذ دوباره دولت ندارد.
3- برابر مقاوله نامه 87 «سازمان بين المللي کار»، هرگونه دخالت دولت ها در ايجاد و فعاليت سنديکاها ممنوع است. به موجب بند (2) از ماده (3) اين مقاوله نامه«مقامات دولتي بايد از هرگونه مداخله اي که منجر به محدوديت اين حق (حق ايجاد و فعاليت آزادانه سنديکا) يا اشکال در اجراي قانوني آن شود، خودداري کنند». همچنين طبق ماده (7) مقاوله نامه فوق الذکر «شخصيت حقوقي سازمان هاي کارگري و کارفرمايي… نبايد مشروط به شرايطي شود که ناقض… اين مقاوله نامه باشد». بنابراين، دولت ايران به عنوان عضو «سازمان بين المللي کار»، بايد متعهد به اجراي مقاوله نامه هاي آن بوده يا حداقل موانع اجراي آن را رفع کند.
4- در هيچ کجاي دنيا، نظام صنفي بدون وجود تشکل ها و سنديکاهاي مستقل معنايي ندارد. در ايران هم لازمه تشکيل «نظام صنفي مطبوعاتي»، تقويت آزادي هاي سنديکايي و در راس آن بازگشايي و تقويت «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است.
5- تصميم گيري درباره ماهيت انجمن، نام انجمن و حتي درباره بود يا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع عمومي متشکل از اعضاي «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است. بنابراين اگر آقاي آشنا و همفکرانشان، روي اين موضوع حساس هستند، اجازه دهند تا انجمن، مجمع عمومي خود را برگزار کند و اعضاي انجمن، راسا، درباره بود و نبود، تغيير نام يا ماهيت انجمن، اتخاذ تصميم کنند.
(عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره 2073 به تاريخ 4/5/93، صفحه 1 (صفحه اول نويسنده: مسعود هوشمندرضوي)
15-2- جاي‌ كار سياسي‌در حزب‌است ‌نه‌ انجمن‌صنفي
متاسفانه انجمنهای صنفی گاهی می آیند و بحث سیاسی را پیگیری می کنند و به حمایت سیاسی دست
می زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیتهای سیاسی را ادامه می دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تاکید زیاد بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظيفه اصلي صنف فراموش مي شود.
مشهور شدن در هر صنفي راه و روش خاص خود را مي طلبد، بازاري ها اگر خوش قول باشند، وكلا اگر كاربلد باشند، معلمان اگر روش تدريس متفاوتي داشته باشند و …

اما متاسفانه شهرت براي برخی روزنامه نگاران در جامعه بين الملل يك راه دارد، سياسي كاري و قرار گرفتن در جناح خاص!! همين كارها آنقدر ادامه داشت تا انجمن صنفي روزنامه نگاران كه از آن چيزي جز نامش باقي نمانده بود تعطيل شد.
انجمني كه همه روزنامه نگاران از افراد اصولگرا و اصلاح طلب و فرهنگي و سياسي با آن احساس راحتي نمي كردند و نمي دانستند اعضاي آن را چه كساني برگزيده اند حالا مجددا زمزمه باز شدن یک نظام صنفي نه سیاسی شكل گرفته و قرار است اينبار همه چيز با اصلاح اساسنامه و برگزاري انتخابات شروع شود،
بر همين اساس در اين گزارش با نماينده يك روزنامه دولتي يك روزنامه خصوصي، يك نماينده كمیسيون فرهنگي و يك عضو كميسيون حقوقي و قضایی براي بررسي تمامي زواياي اين نظام صنفي جديد همكلام شديم: برخي از افراد انجمن صنفي ساختار نظام را قبول نداشتند. (سایت خط خبر ، کد خبر 237464سال 1392، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )
16-2- گفتگوی محمد باقری نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسلامي با خط خبر مي گويد:
نهادهای صنفی برای این شکل می گیرند که مشکلات صنفی خود را پیگیری کنند بر همین اساس فلسفه وجودی این نظام ها قبل از به وجود آمدن مشخص است.
وي ادامه داد: اما توجه به این نکته ضروری است افرادی که در این نظامهای صنفی فعالیت می کنند باید ساختار نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند قبلا در برخی موارد دیده شده بود افرادی که در نظام صنفی روزنامه نگاران فعالیت می کردند ساختار را قبول نداشتند.
نماینده مردم بناب در مجلس نهم اضافه مي كند: نظام صنفی باید قانون و انتخابات خاص خود را داشته باشد و تابع ساختار کشور باشد. اعضاي انجمن صنفی روزنامه نگاران اگر بخواهند مسائل ساختار شکنانه‌ای را که به آنها مربوط نمی شود را بیان کنند هم برای مجموعه مشکل ساز خواهند بود و هم خودشان دچار مشکل می شوند و در ادامه قادر نخواهند بود مشکلات صنفی خود را هم دنبال کنند.
باقري ادامه مي دهد: این صنف باید انتخاباتی آزاد داشته باشد و به پیگیری مسائل صنفی و حمایت از روزنامه نگاران صالح بپردازد که این مهم جزو وظایف ذاتی صنف است و باید دنبال شود. (سایت خط خبر ، کد خبر 237464سال 1392، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه انجمن های صنفی گاهی می آیند و بحث سیاسی را پیگیری می کنند و به حمایت سیاسی دست می زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیتهای سیاسی را ادامه می دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تاکید زیاد
بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظيفه اصلي صنف فراموش مي شود. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
17-2- محمد علي اسفناني سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم در اينباره مي گويد:
ورود در مسائل سياسي كار اصناف نيست .
نوع فعالیتهای انجمنهای صنفی در قوانین کشور با توجه به نوع صنف مورد نظر تعیین شده و قانون وظیفه آن را مشخص می کند.انجمنها نیز بسته به نوع فعالیتهای صنفی خود مکلف به اجرای قوانین در این حوزه هستند و باید از ورود به مسائلی که در حیطه فعالیت آنها نیست خودداری کند.
نماینده مردم فریدون شهر، فریدن و چادگان در اين باره ادامه مي دهد: با توجه به رسالتی که به عهده روزنامه ها و مطبوعات کشور است انجمن صنفي بیشتر از اینکه ورود به بحث کارهای سیاسی و به اصطلاح سیاسی کاری داشته باشد بايد پيگير بحث اطلاع رسانی و کار خبری و مطبوعاتی باشد که رسالت اصلی این صنف است و موانع را براي فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران از بين ببرد. به طور کلی باید گفت به این دلیل که اصناف اکثرا مردم نهادهستند در بحث های سیاسی وارد نشده و نباید در آن ورود کنند.
وي افزود: متاسفانه مدتی است که مشاهده شده برخی احزاب و گروه ها برای دنبال کردن اهداف حزبی خود و تبلیغ آن دست به انتشار روزنامه زده و به طور کامل با اهداف سیاسی و حزبی مسائل روزمره را دنبال می کنند و مبنای همه فعالیتهای رسانه خود را کار حزبی می گذارند این موضوع قطعا رسالت خبری را تحت الشعاع قرار می دهد چه رسد به اینکه بخواهیم در نظام صنفی به دنبال کسب اهداف حزب و گروه سیاسی خاصی باشیم . (سایت خط خبر ، کد خبر 237464سال 1392، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )
اسفناني با ابراز اميدواري از احياي انجمن صنفي برای روزنامه نگاران به شيوه قانوني،در قالب نظام جامع رسانه ای خاطرنشان مي كند: امیدوارم در آینده نظام جامع رسانه ای با برگزاری انتخاباتی صنفی و روی کار آمدن افرادی که دغدغه حمایت از هم صنف های خود و پیگیری مسائل مربوط به آنان را در چارچوب شرع و قانون دارند بر سر کار آمده و فعالیت خود را آغاز کنند.
18-2- مصطفي كواكبيان مدير مسئول روزنامه مردم سالاري و مسئول حزبي با همين نام و نماينده پيشين مجلس نيز در اين خصوص مي گويد: جاي كار سياسي در انجمن صنفي نيست .
انجمن صنفی روزنامه نگاران بايد از مجموعه اعضای خانه مطبوعات استان های مختلف شکل گرفته و بر اساس اساسنامه ای مدون ایجاد شود. و بر اساس همان اساسنامه انتخابات صحیح برگزار كرده و فعالیت خود را آغاز و پيگيري كند.وي ادامه مي دهد: معمولا باید اعضای آن 31 نفر بوده و از هر استان یک نفر برای پیگیری مسائل مربوط به استان خود و هم صنفی های خود در این انجمن حضور فعال داشته باشد به عقيده من اين تركيب هيات مديره انجمن صنفي را تشكيل مي دهد. (سایت خط خبر ، کد خبر 237464سال 1392، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )
كواكبيان ادامه مي دهد: من معتقدم که اساسنامه این صنف باید طوری تنظیم شود که همه استانها و همه مطبوعات و روزنامه ها بتوانند در آن فعالیت کرده و صنف هم پیگیر کارهای آنها باشد.در این مجموعه بحث خط و ربط و جناح و مباحث سیاسی نباید ملاک باشد بلکه باید نظامی کاملا صنفی شکل گیرد. وي با اشاره به اين نكته كه اکنون اساسنامه نهایی توسط آقای انتظامی معاون مطبوعاتي ارشاد دولت يازدهم در حال آماده سازی است، تصريح مي كند: بر اساس این اساسنامه نهایی مجموعه صنفی شکل خواهد گرفت و من معتقد هستم که اساسنامه قبلی حتما باید اصلاح شود تا این فعالیت صنفی احیا شده و بتواند به شيوه صحيح و در جايگاه خود كارها را دنبال كند.
كواكبيان خاطرنشان مي كند: آنچه

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir