دارد
41
سبزکوه
17.5
240
در حال استفاده
آبگیری مجدد
،فضای تعامل جمعی
با توجه به قرارگیری آبانبار در قلب بافت تجاری و حضور سالمندان در سکوهای جدارههای پیرامونی، امکان تغییر کاربری آبانبار به فضایی برای برقراری تعامل اجتماعی وجود دارد
42
عباسپور
17.2
240
عدم استفاده
آبگیری مجدد

بهرهگیری از آب آبانبار جهت احیا و آبیاری نخلستان همجوار با آن
43
معتمد
18
3/254
در حال استفاده
موزه لارشناسی
احیای آبانبار به همراه باغی که سابقا همجوار با آن قرار داشته به عنوان موزه لارشناسی
45
فاقد نام
9
5/63
عدم استفاده
آبگیری مجدد
هرچند بخشهای زیادی از آبانبار مدفون گشته است اما بدلیل نزدیکی به رودخانه و سالم بودن کالبد، قابلیت آبگیری مجدد را دارد
46
بام بلند
10
5/78
در حال استفاده
مرمت آبانبار
مرمت آبانبار و حفظ آن به عنوان بلندترین آبانبار این شهر
47
آرد فروشان
16
201
در حال استفاده
چایخانه
بدلیل نزدیکی به بازار قیصریه(قلب اقتصادی شهر) قابلیت این تغییر کاربری را دارد
48
چهاربرکه قیصریه
16*5/5
88
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده جهت مصارف خدماتی مسجد و بازار همجوار با آن
49
آقا
20
314
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
51
پیر غیب
14
9/153
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده جهت مصارف خدماتی مسجد همجوار با آن
52
چهاربرکه آرد فروشان
5*2*4
40
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir