کرده به حدی که در واقع نمی توان انتظار داشت که افراد دو تصویری را که یکی واقعی و دیگری خیالی است به آسانی از یکدیگر تشخیص دهند. در حالی که هر دو شامل اعمال جنسی کاملا مشابه هستند و هر دو به نظر نسخه اصلی می رسند. هیچ تفاوت ظاهری در آنچه ساخته فکر و خیال و نرم افزارهای کامپیوتری است با آنچه واقعی است به لحاظ ماهیت و روش نمایش و ارائه وجود ندارد. هر دو نمایانگر جلوه های پلید انسان و سوء استفاده از کودکان بی دفاع است. حتی استفاده از متخصصان برای بیان تفاوت های علمی بین تصاویر واقعی و کاذب در سیستم های قضایی با تردید های حقوقی و قانونی مواجه شده است. فراتر اینکه فرد چگونه باید خلاف چیزی را ثابت کند، غالباً اثبات این امر که فردی که در تصویر مورد سوء استفاده است واقعی است یا خیالی بسیار مشکل است.244
ب: پیشینه پورنوگرافی(هرزه نگاری)
هنرهای شهوانی شاید قدمتی به ازای خود هنر داشته باشند. موضوعات جنسی در کارهای هنری در تمام زمان ها و فرهنگ ها وجود داشته است. اولین نقاشی های شهوانی، مجسمه ها و نوشته ها توسط اولین نقاش ها و مجسمه سازان در اوایل تاریخ بشریت رخ داده و در امتداد زمان رشد و توسعه یافته است. گام بعد پیدایش هنر عکاسی است که در سال 1832 برداشته شد. در چهل سال بعد در سال 1872 سی قطعه عکس و پنج هزار اعلامیه توسط پلیس در دو خانه در لندن توقیف شد. در این زمان هرزه نگاری آغاز شده بود و اولین شاگردانش نیز پیدا شده بودند. هنگامی که ادیسون تصاویر متحرک را اختراع کرد به هرزه نگاری به ویژه در آمریکای جنوبی نگاه تازه ای شد، در واقع خود ادیسون تصاویر متحرک شهوانی را در سال های 1886 به نام بوسه چاپ و رسوایی عمومی ایجاد کرد.245
فعالیت جنسی علیه کودکان یقیناً حادثه ای جدید نیست. فاحشه گری و سوء استفاده جنسی از عهد باستان اتفاق می افتاده است از آنجا که مجرمان جنسی از قرون وسطی با دختران آمیزش داشته اند حتی قبل از اینکه به سن قانونی مبنی بر اعلام رضایت به این امر برسند، اگرچه آن زمان سن رضایت جنسی نسبت به امروز پایین تر بوده است. همچنین این سخن درست است که بگوییم پورنوگرافی کودک به شکل های مصنوعی در طول تاریخ وجود داشته از زمان یونان قدیم تا ملکه ویکتوریا در انگلیس246.
در سال 1970 که برای اولین بار تصاویر پورنوگرافی از یک جامعه واقعی دریافت شد مشکلات بسیار جدی در تهدید علیه کودکان مطرح شد. دنباله این موج با گسترش تکنولوژی عکاسی پیوند خورد و امروزه پورنوگرافی کودک در حد وسیع وجود دارد. کامپیوتر و اینترنت بدون شک در افزایش و رواج پورنوگرافی کودک در طول 20 سال اخیر نقش بسزایی داشته اند247 .
در مجموع می توان گفت پورنوگرافی کودک محصول اواخر قرن 19 و اوایل قرن20 است. تا قبل از جنگ جهانی دوم پورنوگرافی کودک اهمیت کافی داشت تا موضوع عهدنامه 12 سپتامبر 1923 در مورد مجازات ترویج و خرید و فروش نشریات مستهجن که به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت. آنچه از قدیم در مورد پورنوگرافی به دست آمده ناظر به زندان است. در عین حال صنعت چاپ و امکان نشر موضوعات محرمانه نقطه عطفی در پورنوگرافی محسوب می شود.248
در ایران می توان گفت شروع پورنوگرافی با ورود ویدئو در دهه 60 شمسی محقق شد. در دهه 70 استفاده از آن با ورود فیلم های مستهجن که وارد کشور شد تکثیر و انتشار یافت و به تدریج در طول زمان امکان ذخیره سازی آن فراهم شد. ابتدا ذخیره سازی در دیسکت ها و بعد ها به صورت بسیار زیاد در سیدی محقق شد. ذخیره سازی در سیدی به تدریج جای فیلم های ویدئویی را گرفت. امروزه گسترش فناوری اطلاعات و وجود اینترنت وتسهیل دسترسی به آن امکان انتقال تصاویر از طریق آنلاین را فراهم نموده است.249
بند دوم: پورنوگرافی در فضای مجازی
الف: دلایل روی آوردن مجرمان به فناوری
امروزه اینترنت به عنوان اصلی ترین جزء از فضای مجازی نقش بسیار مهمی را در تقویت و گسترش صنعت پورنوگرافی ایفا می کند. در کشور های غربی بسیاری از کاربران بدون هیچ مانعی و با کمترین محدودیتی به چیزی به نام هرزه نگاری دسترسی دارند. بیشترین تقاضا برای هرزه نگاری به شرکت داشتن کودکان وفعالیت های جنسی با حیوانات مختلف مربوط می شود. صنعت مقاربت جنسی از ماهیت متخلفانه هرزه نگاری بهره می برد و چیزهایی که در زمان های قدیم تنها در بازار های کثیف به سختی یافت می شد امروزه اینترنت و فضای مجازی دسترسی به آنها را بسیار تسهیل کرده است. آنچه نگران کننده تر است این است که این صنعت نه تنها تجارت وسیعی است بلکه فروش محصولات آن در سطح عمده موجب شکسته شدن قبح اعمال و در نتیجه، هرزه نگاری، خود فروشی، توریسم جنسی که اکثرا به زنان و کودکان مربوط می شود را در نظر آنها عادی و قابل قبول جلوه می دهد.
آنچه در مورد هرزه نگاری اهمیت ویژه دارد جایگاه کودکان است که به عنوان اصلی ترین بزه دیده در معرض خطرات آن هستند. تصاویر هرزه و پورنوگرافی از مدت ها پیش مورد توجه جامعه جهانی بوده اما آنچه نگران کننده و موجب اهمیت دو برابر موضوع است رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطی به ویژه اینترنت است که با خصوصیات منحصر به فرد نگاه ها را به این موضوع قدیمی با ابعاد جدید جلب کرده است.250 امروزه اینترنت با داشتن سه شاخصه مهم و اساسی به عنوان مهمترین منبع اشاعه هرزه نگاری در جهان مطرح است.
1- قابلیت دسترسی آسان؛ به صورتی که امروزه اینترنت به عنوان شبکه اطلاعاتی در سراسر جهان قابل دسترسی و استفاده است و در تمام نقاط دنیا در دسترس افراد قرار دارد.
2- استطاعت داشتن برای پرداخت بهای آن؛ با توجه به اینکه بهای استفاده از اینترنت مبلغ سنگینی نیست کاربرانی که اهداف خود را به راحتی از طریق اینترنت قابل تحقق ببیند با پرداخت بها به سهولت از آن استفاده می کنند.
3- ناشناس ماندن مصرف کننده؛ ناشناس ماندن یا همان ویژگی گمنامی از اصلی ترین و مهم ترین دلایل روی آوری مجرمان به اینترنت است چرا که اینترنت به بهترین نحو از افشای شخصیت مجرمان جلوگیری می کند. فرد مجرم، ناشناس و بزه دیده در شناخت هویت واقعی فرد با مشکل مواجه است چرا که فرد در فضای مجازی به راحتی قادر است که با شخصیت و نام و نشانی گمنام و ناشناس با افراد دیگر ارتباط برقرار کند.251
ب: ویژگی های پورنوگرافی در فضای مجازی:
1-سازمان یافتگی:
برخی از جرایم از زمان های گذشته به صورت سازمان یافته انجام می شدند از جمله قاچاق مواد مخدر، اسلحه، ارز و … در طیف جرایم علیه کودکان با توسعه فناوری و روی آوردن مجرمان به فضای سایبر با توجه به گستردگی فضای مجازی و ویژگی های آن امروزه تجارت جنسی و پورنوگرافی و توریسم جنسی کودکان به صورت سازمان یافته شکل گرفته و به صورت صنعتی کاملا درآمدزا مطرح است. گروه های دخیل در پورنوگرافی کودک جرایم متفاوتی از قبیل تولید و عرضه و فروش، نگهداری سایت، تحریک و اغوای کودکان و غیره را به منظور اهداف پلید و کسب درآمد دنبال می کنند .
2-فراملی شدن:
از ویژگی های فضای سایبر بین المللی بودن و عدم تقیید به زمان و مکان است و تولید و توزیع و عرضه انواع پورنوگرافی از طریق اینترنت مرزها را در نوردیده است. تولید کنندگان امکان زیادی برای تولید دارند و با انتشار آن از طریق اینترنت آن را به سراسر جهان انتقال می دهند. امروزه پورنوگرافی تمام کشورها را شامل می شود .
3-تمرکز بر کودکان:
در سال های اخیر حجم بسیار زیادی به پورنوگرافی کودکان اختصاص یافته است . استفاده از دنیای مجازی و به طور خاص اینترنت پورنوگرافی کودکان را در حجم وسیعی افزایش داده و روش های ارتکاب آن را تسهیل کرده است. کودکان در بین بزه دیدگان موقعیت ویژه ای دارند و سیبل مناسبی برای بزهکاران هستند چرا که درصد بزه دیده شدن آنها بسیار بیشتر از بزرگسالان است و امکان کشف جرم و به تبع آن تعقیب مجرمان بسیار پایین تر است.252
گفتار سوم: بزه دیدگی آنلاین کودکان
منظور از بزه دیدگی آنلاین کودکان بزه دیدگی هایی است که کودک در زمانی که در فضای مجازی و اینترنت سیر میکند با آنها مواجه میشود. ما به برخی از آنها اشاره میکنیم.

بند اول: تقاضاها و برخوردهای جنسی:
زمانی که کودکان در اینترنت آنلاین هستند ممکن است درخواستهایی برای مشغول شدن به اعمال و فعالیت های جنسی یا گفتگوی جنسی یا دادن اطلاعات جنسی شخصی بر خلاف خواسته وی توسط دیگران صورت گیرد. از همین دست می توان از تقاضاهای جنسی تهاجمی نیز نام برد که این جرایم شامل تماس بیرون شبکه( offline) یعنی زمانی که کودک آنلاین نیست با متجاوزین و بزهکاران از طریق پست یا تلفن، حضور فیزیکی شخص یا تقاضا برای تماس و ملاقات بیرون از شبکه می باشد.
بند دوم: مراجعه ناخواسته به مسائل جنسی:
گاهی کودک که در اینترنت به صورت آنلاین می باشد و در جستجوی سایتی است یا به هنگام باز کردن ایمیل یا لینک های ایمیل یا حتی گشت زنی در وب بدون اینکه هدف خاصی را دنبال کند یا در پی کشف امری یا بررسی چیزی باشد یا حتی در پی کشف مسئله علمی یا بازی، بدون اینکه انتظار مطالب را داشته باشد با تصاویر افراد عریان یا در حال انجام سکس یا تصاویر اعمال و آلات جنسی یا تصویری با این مضمون مواجهه می شود و همین امر کافی است که او را به سمت اعمال جنسی سوق دهد. شنیدن داستانهایی در مورد کودکانی که در مدرسه مشغول تحصیل هستند و یا در پی ستارگان فیلم ها می باشند ناگهان در معرض چنین تصاویری قرار می گیرند امری متداول است.
بند سوم: اذیت و آزار:
این بند شامل مواردی می شود که کودک به صورت آنلاین می باشد و به دلایل مختلف با تهدید یا سایر رفتارهای تهاجمی (نه صرفا تقاضای جنسی) برای کودک فرستاده می شود روبرو می گردد. کودک که توانایی پایین تری برای حفظ خود دارد با استرس های روانی و اضطراب مواجهه می شود و چه بسا کودک در دنیای واقعی مورد هجوم و قربانی این تهدیدات قرار بگیرد.
گفتار چهارم؛ نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی
در بخش های پیش ضمن اشاره به مفهوم و تاریخچه پورنو گرافی به نقش فضای سایبر و اینترنت در گسترش این پدیده علیه کودکان سخن گفتیم. در اینجا میخواهیم نقش نهاد های مدنی را در پیشگیری از این پدیده شرح دهیم. سازمانهای مردم نهاد می توانند در چارچوب برنامه های آموزشی به کودکان در این زمینه کمک نمایند. شاید مهم ترین راهکاری که میتوان در این باره ذکر کرد آموزش مناسب به کودکان و نو جوانان در زمینه کار با کامپیوتر می باشد.زمانیه که کودک در فضای مجازی سیر میکند به دلیل نا آگاهی از خطرات پیش رو در دام بزهکاران سایبری می افتد. اصولا این بزهکاران نیز دنبال چنین سیبل هایی هستند تا با فریب آنها مقاصد خود را عملی نمایند. بدین سبب نیز کودک باید آموزش ببیند تا از مقاصد شوم این مجرمان آگاه باشد. این سازمان ها معمولا در

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir