یازدهم ریاست جمهوری جدی تر شده است به طوریکه موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از دو گروه در توجیه موافقت یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد اشاره قرار داده اند. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1371 هیئت وزیران تشکیل شده که در این آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به تفصیل مشخص شده است ضمن آنکه بنا بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است. لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است. بر همین اساس نیزآیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و یر این اساس در ادامه این نوشتار آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
با بررسی آیین نامه فوق الذکر سوالات متعددی مطرح می شود از جمله اینکه مطابق آئین نامه مرقوم در فوق انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در چه مورد یا مواردی و تحت چه شرایطی محقق می شود؟ وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و نیز بازرسان انجمن های صنفی چه نقشی در فرآیند انحلال انجمن های مزبور دارند و آیا در این خصوص دارای صلاحیت و حق تصمیم گیری هستند؟ یا اینکه صرفا نقش اداری و نظارتی داشته و فاقد هر گونه اختیاری می باشند؟ پاسخ سوالات مزبور مستلزم شناسایی شرایط و موارد انحلال انجمن های مزبور و نیز شناخت جایگاه حقوقی، وظایف و اختیارات وزارت کار و نیز بازرسان انجمن های صنفی می باشد. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
مطابق تبصره 3 ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب 1371 هیات وزیران «چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی ربط اعلام نمایند.» ملاحظه می شود که مطابق مفهوم و منطوق تبصره قانونی فوق الذکر انحلال یک تشکل صنفی منوط به اجتماع 3 شرط می باشد: شرط اول) انقضای مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره. شرط دوم) سپری شدن 6 ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره مزبور. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
شرط سوم) عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره.
21-2- گفتگو با مدیرعامل موسسه سروش” مهدی فضائلی ” کارشناس مسائل رسانه ای
مدیرعامل موسسه سروش” مهدی فضائلی ” کارشناس مسائل رسانه ای با اشاره به همین موضوع و با بیان اینکه این تشکل صنفی بر اساس اساسنامه خودش نتوانسته فعالیتش را ادامه دهد، اظهار داشت: «تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران به حدود سال 86 یا 85 باز می گردد و منحل شدن انجمن نیز مربوط به اساسنامه آن است.»

وی با بیان اینکه زمانی که مجمع اول و دوم به حد نصاب نرسید، مجمع سوم این انجمن به رغم غیرقانونی بودن تشکیل شد و باز هم به حد نصاب نرسید، می گوید: «دست‌اندرکاران این انجمن به میزانی مقبولیت نداشتند که بتوانند مجمع برگزار کنند، چه اصراری وجود دارد که دوباره به آن امکان داده شود.»
مدیرعامل موسسه سروش در ادامه می افزاید: «چون در اساسنامه، مجمع سوم پیش بینی نشده بود، این انتخابات غیرقانونی بود. در اساسنامه انجمن نیز به این موضوع اشاره شده بود که اگر به مدت 6 ماه فعالیتی از سوی انجمن صورت نگیرد، عملا انجمن باید منحل می شد. این اتفاق به اطلاع دیوان عدالت اداری رسید و براساس قانون این انجمن پلمپ شد.» (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
22-1-محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با اشاره به همین موضوع اظهار می دارد : بازی های سیاسی در قالب یک انجمن صنفی روزنامه نگاری!
اما یکی از انتقادهایی که به انجمن صنفی روزنامه نگاران وارد بود، این است که این انجمن به جای فعالیت و دفاع از خواسته های صنفی روزنامه نگاران، خود را اسیر دست سیاسیون و بازی های سیاسی کرده بود. محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با اشاره به همین موضوع اظهار می دارد: «برخی اعضا به دلیل فعالیت های سیاسی در انجمن در جلسات مجمع عمومی شرکت نکردند و همین دلیل باعث به حد نصاب نرسیدن این جلسات شد.»
سردبیر روزنامه رسالت با اشاره به نقش موثر برخی اعضای این انجمن در فتنه88 خاطرنشان کرد: «برای نمونه آقای مزروعی رئیس این انجمن امروز در بلژیک پناهنده شده و جزو کارمندان بی بی سی است و فریبا داوودی مهاجر که عضو انجمن بوده این روزها ضمن کشف حجاب به خدمت ارتش رسانه ای آمریکا و اروپا درآمده اند.»
انبارلویی بر همین اساس ادامه داد: «باقی مانده این افراد نیز امروز در داخل کشور می خواهند راه دوستان خود را ادامه دهند.»
مصطفی کواکبیان رئیس شورای سیاستگذاری جبهه اصلاحات نیز با انتقاد از فعالیت های سیاسی در انجمن روزنامه نگاران می گوید: «فعالیت های سیاسی جایی در یک انجمن صنفی ندارد. در حال حاضر انجمن روزنامه های غیردولتی را داریم که سی و پنج یا شش روزنامه با گرایش های مختلف سیاسی در آن عضو هستند اما در آنجا کارهای صنفی را مدنظر داریم. هنر است فعالیت های سیاسی در قالب احزاب سیاسی صورت بپذیرند.»
مهدی فضائلی نیز در رابطه با تفکرات برخی اعضای این انجمن می گوید: «فعالان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، افراد بدنامی هستند. کسانی که در این انجمن فعال بودند طرفدار رژیم صهیونیستی بوده و رسما نظرات خود را در این زمینه نیز اعلام کرده‌اند.»
مدیرعامل مؤسسه سروش یادآور شد:‌ «از این جهت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، انجمن خوش نامی نیست و چنانچه بعد سیاسی آن را درنظر بگیریم، مشاهده می‌شود که برخی از کسانی که در این انجمن نقش ایفا می‌کردند افراد بدنامی هستند.»
با این حال و با وجود اینکه پس از انحلال قانونی “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” که به دلیل تخلفات محرز از اساسنامه این تشکل صورت گرفت، تشکل دیگری با عنوان”انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران” با کسب مجوز رسمی از وزارت کار، طی سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است، پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در انتخابات 24 خرداد 92، برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند.
خواسته ای که به نظر غیرقانونی می رسد و انجمنی که سالیان قبل بر اساس اسناد منتشره دست به خودکشی زده است، امروز به دنبال احیای مجدد است. ( پایگاه خبری تحلیلی فاطر 24 تیرماه 1393 )
23-2- آرم انجمن
این ارم از یک مثلث وارونه تشکیل شده است که برگ زیتونی در وسط آن قرار گرفته است و نیمه راست آن حروف آرا (مخفف انجمن روزنامه نگاران ایران) است و سال تاسیس (1325) نوشته شده وسوی دیگر حروف انگلیسی Association of irans journalists و تاریخ میلادی تاسیس انجمن 1949 ذکر شده است .
( نگاهی به روند شکل گیری انجمن روزنامه نگاران ایران ، کوهستانی نژاد، مسعود ، بهار 1375 شماره 255مرکز تحقیقات رسانه )

24-2- نشست تخصصی«جایگاه نظام صنفی در رسانه‎های ایران» (21 آبان 1393)
دولت از تصویب پیش‎نویس صرف نظر کند.
نشست تخصصی «جایگاه نظام صنفی در رسانه‎های ایران» به کوشش دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‎ها در بیستمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد. در این نشست علی صالح آبادی مدیر مسوول هفته‎نامه ستاره صبح و کسری نوری سردبیر روزنامه شهروند به ایراد سخنرانی پرداختند. احسان پوری قائم مقام دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها به عنوان مجری این نشست حضور داشت.
کسری نوری برای جامعه‌ی مطبوعاتی کشور اظهار تأسف کرد و ادامه داد: من جمله تکراری را در همه‌ی نشست‎ها می‎گویم و آن هم اظهار تاسف عمیق برای جامعه‌ی مطبوعاتی کشور است که حساسیت خود را به سرنوشت خود از دست داده‎اند. من به نیت دوستان شکی ندارم و تکلیف قانونی بر دوش آنها گذاشته شده است اما متن این پیش‎نویس به شدت ناظر بر محدودیت‎های بیشتر و بیشتر برای فعالان رسانه است.
او خاطر نشان کرد: واقعیت این است که مطبوعات ایران حال و روز خوبی ندارد. در این شرایط به اندازه کافی محدودیت وجود دارد. به اندازه کافی فضای ناامن و و متزلزلی در فضای مطبوعاتی وجود دارد. همچنین خودسانسوری هم در مطبوعات کشور دیده می‎شود؛ حال در چنین شرایطی با پیش‎نویسی مواجه می‌شویم، دارای مرزهای محدودی که اگر به تصویب برسد خطرناک خواهد شد.
سردبیر روزنامه شهروند افزود: این پیش‎نویس به برخورد با روزنامه‎نگاران و حذف آنها از چرخه‌ی خبر مشروعیت می‎بخشد به طوری که حق اعتراض را نیز از آنها می‎گیرد. در واقع صنف مطبوعاتی‎ها مجبور می‎شوند مجوز‎های خود را از این بخش‎هایی بگیرند که محدودشان می‎کنند. همچنین آنها را به سمت یک سری ملاحظاتی می‎برد که پروانه‌ی فعالیت را به آنها نمی‎دهند، مشکلات مطبوعات را اولویت‎بندی کنید.
نوری گفت: ما به هر دلیلی درب انجمن صنفی روزنامه‎نگاران را بستیم و می‌خواهیم راه دیگری را درست کنیم، اگر می‎توانند همان انجمن صنفی را باز کنند تا آن که با حمایت حاکمیت برای ما پیش‎نویسی را ایجاد کنند. روزنامه‎نگاری، تنها صنفی است که طرف حسابش با حاکمیت است. آن زمان خود حاکمیت ی‎خواهد بر تیم خبرنگاران حکومت و قضاوت کند.
سردبیر روزنامه شهروند ادامه داد: من تصور می‎کنم که اگر می‎خواهند به مطبوعات کشور خدمت کنند ابتدا یک اولویت‎بندی انجام دهند و ببینند مشکلات مطبوعات کشور از کجاست. سپس در نظر بگیرند که در این اولویت‎بندی‎ها مطبوعات کشور در کجا قرار گرفته‎اند. در ادامه نوری با اعلام آن که بهتر است با مطبوعات کشور کاری نداشته باشند، گفت: لطف کنند ابتدا درب انجمن صنفی روزنامه‎نگاران را باز کنند. هنوز هم نمی‎دانیم که چه کسانی این پیش‎نویس را نوشته‎اند.
البته علت پنهان‎کاری را نمی‎دانم. اما به نظر من روح پیش‎نویس در جهت تهدید فضای مطبوعاتی است و اگر دوستان اصرار به تصویب این طرح دارند، ابتدا به نقدهای نوشته شده به این پیش‎نویس دقت کنند. وجود قانون بهتر از نبود آن است
در ادامه‌ی این نشست علی صالح آبادی با تأکید بر احترام به پیشکسوتان اذعان داشت: هر قانونی یک سری نقاط مثبت و یک سری نقاط منفی دارد. وجود قانون بهتر از نبود آن است. اما با توجه به علم هرمنوتیک که هر متنی را می‎خوانیم باید برداشت درستی از آن داشته باشیم، و ضمن این که من نماینده‌ی مجلس بودم و 10 سالی نشریه منتشر کردم و 110 بار هم دادگاه رفتم از روند قانون مطلع هستم. همچنین می‎دانم اشکالات این قوانین در

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir