پژوهش-پایان نامه

پژوهش علمی — پایان نامه249) مقاله ایرانداک

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391 استاد راهنما : سرکار... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

2- 2  مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................30فصل سوم: زمینه و پیشینه تحقیق1- 3  نوع پژوهش........................................................................................................................402- 3 جامعه پژوهش.....................................................................................................................40 3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................404- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................415- 3 Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

پایان نامهسایت مرجع مقاله ) — پایان نامه248) پایان نامهسایت دانلود تحقیق علمی )

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي بعد از گذشت 6 ماه از... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

نتیجه گیری 41پیشنهادات 42منابع 44فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3- 1 متغیرهای مورد نظردرارزیابی ایمپلنت های بارگذاری شده 27جدول شماره 3-2 آزمون های مورد استفاده درارزیابی متغیرها 28جدول شماره 4-1 مقایسه میانگین تحلیل استخوان دردو نوع ایمپلنت Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود فایل — پایان نامه247) مقاله

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) عنوان : بررسی میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری وعوامل همراه با آن... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

اساتید مشاور: جناب آقای دکترعطاا... اسدی ، جناب آقای دکتر احسان کاظم نژادنویسنده : فاطمه زائرثابت چکیدهمقدمه: درچنددهه اخیررشدمهارت های یادگیری مادام العمربعنوان یکی ازاهداف اولیه تعلیمات بزرگسالی تعیین شده است.ازجانب دیگرباگسترش رشته های تحصیلی Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود پژوهش — پایان نامه246) ریسرچ

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان دانشکده جنگلداری و فناوری چوب پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب) بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی پژوهش و نگارش: اسکندر حاجی پور استاد... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

4-3-1-11-3- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای افزایش اگاهیهای اجتماعی از مزایای اقتصادی و زیست محیطی مصالح چوبی و صرفه اقتصادی آن سازه..........................................................72فصل پنجمبحث و نتیجه گیری5-1- مقایسه تفاوت بارز از نقطه نظر اقتصادی در Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

فول تکست — پایان نامه245)

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: محمدآدینه وند اساتید راهنما: دكترحمیدرضا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

2-1-3-5. اثرات صدمه به سر، بر روی سطح هوشیاری 14 2-1-4. روشهای تشخیصی در بیماران ترومای سر16 2-1-5. محرومیت حسی در ICU و نقش تحریکات حسی19 2-1-6. نقش و نیاز خانواده بیماران ICU202-2. بررسی متون Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود ریسرچ — پایان نامه244) مقاله دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری محسن مطلبی کربکندی استاد راهنما دکتر محمد کاظم مسلمی(دانشیار اورولوژی) اساتید مشاور دکتر زهرا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

جدول 13-4: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر 5 و بالای 5 میلیمتر توسط IVP............................................50جدول14-4: فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده از سی تی................................................................51جدول 15-4:فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

ریسرچ — پایان نامه243) پایان نامهسایت مرجع پژوهش )

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر استاد مشاور: جناب آقای دکتر وفایی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

اهداف پژوهش..............................................................................................................................16 سوالات و فرضیات پژوهش........................................................................................................17محدودیت های پژوهش...................................................................................................................18فصل دوم :دانستنی های موجود در پژوهش.......................................................................................................19بخش اول : چارچوب پنداشتیبیماری ریفلاکس معده به مری........................................................................................................20تظاهرات بالینی ..............................................................................................................................22فرآيندهاي موثر در ايجاد بيماری....................................................................................................23عوامل خطر بروز ريفلاكس............................................................................................................26عوارض بيماري ريفلاكس...............................................................................................................27تشخیص.........................................................................................................................................29درمان............................................................................................................................................33بخش دوم : Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

پژوهش علمی — پایان نامه242)

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال تحصیلی 90 – 1389- استاد راهنما دکتر ولیاله اکبری استاد مشاور دکتر اکرم... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

فصل پنجم: بحث....................................................................................................................................... 66فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات........................................................................................................ 73منابع........................................................................................................................................................... 75پیوست ها.................................................................................................................................................. 79چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................... 93فهرست جداول :عنوان صفحه جدول 4-1- فراواني سلامت رواني بر حسب جنس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم........................................................................................................................................... 20جدول 4-2- فرواني Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

فول تکست — پایان نامه241) ارشد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش...........................................................................................................405-3 محیط پژوهش...........................................................................................................................................406-3 ابزار گردآوری اطلاعات............................................................................................................................407-3 تعیین اعتبار علمی ابزار.............................................................................................................................418-3 تعیین اعتماد علمی ابزار.............................................................................................................................419-3 روش گردآوری اطلاعات..........................................................................................................................4310-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................................4311-3 ملاحظات اخلاقی....................................................................................................................................44فصل چهارم: (نتایج تحقیق)1-4 یافته های پژوهش......................................................................................................................................462-4 Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

مقاله های ارشد — پایان نامه240) پایان نامهسایت پایان نامه )

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

4-1 اهداف تحقیق92- 1 مقدمه112-2 مروری بر ادبیات113-2 مبانی نظری22 1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش ها293-3-2 دیدگاه مبادله30 1-3-3-2 پاداش30 2-3-3-2 انگیزش31 3-3-3-2 Read more…

By 92, ago