پژوهش-پایان نامه

دانلود فایل — پایان نامه248) پژوهش علمی

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي بعد از گذشت 6 ماه از... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

جدول4 -3 توزیع فراوانیBOP در دونوع ایمپلنت 32جدول 4-4 مقایسه میانگین تحلیل استخوان در دو فک 33جدول4-5 مقایسه میانگین عمق پاکت در دو فک 33نمودار4-1 توزیع فراوانی BOP در دو نوع ایمپلنت 32 فهرست تصاویرعنوان Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

مقاله ایرانداک — پایان نامه249) فول تکست

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391 استاد راهنما : سرکار... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

پرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعیپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول شماره 1 - شاخص های پراکندگی و مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش..............................51جدول شماره 2 - توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود فایل — پایان نامه239) پژوهش

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان – مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری مهر ماه 1392 به نام خدا اظهارنامه اینجانب مریم کریمی (902139)... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

مریم کریمیهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان شهر شیراز می‌باشد. توانمندی زنان با مؤلفه‌های دسترسی و کنترل بر منابع، مشارکت در تصمیم گیری، آگاهی جنسیتی، تحرک و امنیت مورد بررسی قرار Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

پژوهش علمی دانشگاه — پایان نامه240) دانلود فایل

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

1-4-3-2 دیدگاه انتخاب عاقلانه33 2-4-3-2 دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده345-3-2 الگوی روان شناسی سیاسی34 1 -5-3-2 دیدگاه روانی سیاسی تحلیل رفتار انتخاباتی مکتب مطالعاتی شیکاگو34 2-5-3-2 دیدگاه شناختی(طراحواره افراد)35 3-5-3-2 دیدگاه رونالد اینگلهارت356-3-2 دیدگاه رابرت Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود پژوهش — پایان نامه241) دانلود پایان نامه فارسی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

جدول شماره (5): توزیع فراوانی وضعیت اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک سوالات درحیطه ارتباطات بین فردی..................................................................................................................................................................55جدول شماره (6) : توزیع فراوانی سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

مقاله دانشگاه — پایان نامه242) دانلود تحقیق علمی

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال تحصیلی 90 – 1389- استاد راهنما دکتر ولیاله اکبری استاد مشاور دکتر اکرم... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

جدول 4-8- مقایسه ی نتايج آزمون هاي GHQ و خرده مقياس هاي SCL..................................................................................................................................... 27جدول 4-9- فراواني علايم جسماني برحسب جنسيت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم........................................................................................................................................... 27جدول 4-10- فراواني اضطراب و بي خوابي بر حسب Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

فایل — پایان نامه243) تحقیق علمی دانشگاه

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر استاد مشاور: جناب آقای دکتر وفایی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

فرآيندهاي موثر در ايجاد بيماری....................................................................................................23عوامل خطر بروز ريفلاكس............................................................................................................26عوارض بيماري ريفلاكس...............................................................................................................27تشخیص.........................................................................................................................................29درمان............................................................................................................................................33بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شدهمطالعات داخلی..............................................................................................................................38مطالعات خارجی............................................................................................................................42فصل سوم : مواد و روش کار...........................................................................................................45فصل چهارم : نتایج...........................................................................................................................48فصل پنجم : بحث.............................................................................................................................64فصل ششم : نتیجه گیری Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

جدید — پایان نامه244) فول تکست

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری محسن مطلبی کربکندی استاد راهنما دکتر محمد کاظم مسلمی(دانشیار اورولوژی) اساتید مشاور دکتر زهرا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

جدول 3-4: فراوانی و درصد فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در جمعیت مورد بررسی.....................................................32جدول 4-4:فراوانی و درصد فراوانی سنگ های اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ........................................................34جدول 5-4: فراوانی و درصد فراوانی عوار Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

نمونه پایان نامه — پایان نامه245) دانلود پایان نامه فارسی

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: محمدآدینه وند اساتید راهنما: دكترحمیدرضا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

2-1-4. روشهای تشخیصی در بیماران ترومای سر16 2-1-5. محرومیت حسی در ICU و نقش تحریکات حسی19 2-1-6. نقش و نیاز خانواده بیماران ICU202-2. بررسی متون 23فصل سوم: مواد و روش ها 293-1. اهداف، پیش فرضها Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

فایل — پایان نامه246) موضوع پایان نامه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان دانشکده جنگلداری و فناوری چوب پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب) بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی پژوهش و نگارش: اسکندر حاجی پور استاد... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

3-2- روش ها3-2- 1- پردازش آماری داده ها...............................................................................................................36فصل چهارمنتایج وبحث4-1- برآورد هزینه سازه مسکونی چوبی...................................................................................................444-2- برآورد هزینه سازه مسکونی بتنی......................................................................................................464-3- تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................................................................................484-3-1- خریداران وتولیدکنندگان سازه های مسکونی چوبی وبتنی..........................................................494-3-1-1- دلیل ساخت یا Read more…

By 92, ago