دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه راهکارهای مناسب
استادراهنما:
دکتر عباس عباس پور
استاد مشاور:
دکترحمید رحیمیان
استاد داور:
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
نگارش:
الهه عباسی پارسا
سال تحصیلی 91-1390
بسم الله الرحمن الرحیم
چكيده :
اين تحقيق به منظور امكان سنجي پياده سازي آموزش مجازي در دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي انجام شد. هدف تحقيق آن بود كه مشخص شود آيا مي توان در دانشكده مذكور آموزش مجازي را اجرا نمود و آيا اساتيد و دانشجويان آمادگي لازم براي استفاده از اين نوع آموزش را دارند يا خير. روش تحقيق از حيث هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطلاعات از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بود. جامعه آماري تحقيق شامل 1550 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد و 50 نفر اعضاي هيئت علمي در دانشكده فوق بود كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 100 نفر از دانشجويان و با روش تصادفي ساده 30 نفر از اساتيد به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. ابزار مورد استفاده شامل دو پرسشنامه براي هر دو گروه بود. پرسشنامه هاي اساتيد و دانشجويان به ترتيب داراي ضريب آلفاي كرونباخ86/0 = α و 84/0 = α بودند. از گروه دانشجويان 90 نفر و از گروه اساتيد 17 نفر پرسشنامه ها را به محقق عودت دادند. براي تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (خي دو) استفاده گرديد. نتيجه اين تحقيق حاكي از آن بود كه هم از ديدگاه اساتيد و هم از ديدگاه دانشجويان، به صورت بالقوه و با فراهم شدن برخی زیر ساخت های لازم آموزش مجازی،امكان پياده سازي آموزش مجازي در دانشكده وجود دارد و در زمينه استفاده از اين نوع شيوه آموزشي آمادگي هر دو گروه برای تدریس و تحصیل در سیستم آموزش مجازی،در سطح بالايي مي باشد ،ضمن آنكه اكثريت آنها موافقت خود را در اين باره اعلام داشته اند.
واژه هاي كليدي : آموزش از راه دور، آموزش مجازي، دانشگاه مجازي
با سپاس فراوان از :
استاد راهنما : جناب اقای دکتر عباس عباس پور که کمک شایانی در نگارش این تحقیق داشتند.
استاد مشاور : جناب اقای دکتر حمید رحیمیان که راهنمایی های ایشان همواره موجب امتنان خواهد بود.
و استاد داور : جناب اقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی که داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
تقدیم به:
مادرم : که تنگنای دنیای خاکی نتوانست وسعت روح مهربانش را تاب بیاورد.
پدرم : که وجودش گرمابخش لحظات زندگی است.
و همسرم : که احساس بودنش،از تمامی دنیا بی نیازم می کند...
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات طرح تحقیق.................................................................................................................. 14
مقدمه..................................................................................................................................................... 15
بیان مساله.............................................................................................................................................. 19
اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................................... 22
اهداف تحقیق........................................................................................................................................ 25
سوال های تحقیق................................................................................................................................... 25
تعاریف واژگان و مفاهیم تحقیق
تعاریف نظری................................................................................................................................. 26
تعاریف عملیاتی.............................................................................................................................. 28
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق................................................................................................ 29
مقدمه................................................................................................................................................. 30
مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................. 32
بخش اول:آموزش از راه دور.................................................................................................................. 32
تعریف آموزش از راه دور.................................................................................................................... 32
خلاصه ویژگی های آموزش از راه دور................................................................................................. 34
مزایای آموزش از راه دور.......................................................................................................................... 34
محدودیت های آموزش از راه دور..............................................................................................................36
نسل های تکنولوژی آموزش از راه دور........................................................................................................37
نسل اول..............................................................................................................................................37
نسل دوم .............................................................................................................................................38
نسل سوم..............................................................................................................................................39
نسل چهارم...........................................................................................................................................40
بخش دوم:آموزش مجازی.........................................................................................................................41
تعریف آموزش مجازی.............................................................................................................................41
ضرورت و اهمیت آموزش مجازی..............................................................................................................44
پیشینه آموزش مجازی در جهان..................................................................................................................45
پیشینه آموزش مجازی در ایران..................................................................................................................47
منافع آموزش مجازی در ایران....................................................................................................................48
مشکلات آموزش مجازی در ایران.............................................................................................................49
مزایای آموزش مجازی.............................................................................................................................50
مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات...................................................................51
مزایای استفاده از آموزش مجازی برای یادگیرندگان................................................................................52
معایب آموزش مجازی.............................................................................................................................54
مشکلات آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات..............................................................................54
مشکلات آموزش مجازی برای یادگیرندگان...........................................................................................55
مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی......................................................................................................55
انواع آموزش مجازی...............................................................................................................................56
.......................................................................................................56 online آموزش مجازی به صورت ......................................................................................................57 offline آموزش مجازی به صورت
نقش تعامل در آموزش مجازی.................................................................................................................58
تعریف و ارزش تعامل در آموزش مجازی..................................................................................................58
انواع تعامل در آموزش مجازی.................................................................................................................58
بخش سوم:طراحی آموزش مجازی...........................................................................................................61
ویژگی های اصلی درسیستم آموزش مجازی..............................................................................................61
انگیزه یادگیرنده.................................................................................................................................62
رابط یادگیرنده .................................................................................................................................63
ساختار محتوی و ترتیب آن..................................................................................................................63
پیمایش.............................................................................................................................................64
تعامل آموزشی....................................................................................................................................65
اجزای یک سیستم آموزش مجازی..........................................................................................................66
بخش چهارم:دانشگاه مجازی..................................................................................................................70
تعریف دانشگاه مجازی.........................................................................................................................70
اجزای دانشگاه مجازی...........................................................................................................................71
اهم ویژگی های دانشگاه مجازی.............................................................................................................72
مزیت های دانشگاه

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…