1857375-466725
دانشگاه قم
دانشكده الهيات
پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
عنوان :
تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا
استاد راهنما :
دكتر عسكر ديرباز (زيد عزه )
استاد مشاور :
دكتر حبيب الله رزمي (زيد عزه )
نگارنده :
كبري رزازي بروجنی
تقديم نامه
اين تحفه ناچيز را ، به رسم ادب به محضر مبارك ولي عصر حضرت مهدي )روحي و ارواح العالمين له الفداء( تقديم ميكنم و همچنين به عمه بزرگوارشان بانوی دو عالم فاطمه معصومه ( سلام الله علیها ) که در این مدت بر خوان کرمش مهمان بودم ؛ ونیز به روح آسماني عزيزي که بودنش جبران تمام نداشتنهایم بود به او که برای بالندگی روحم خمید و برای شکوفایی اندیشه ام پژمرد ؛ تقديم به بند بند انگشتانش ، تقديم به ثانيه ثانيه صبرش ، تقديم به "پدر" نعمت بي بديل زندگيم. روحش شاد و قرين رحمت الهي باد .
تقدير و تشكر
با سپاس بي نهايت از يگانه معبود هستي كه تا كنون نداي "رب ارجعوني" مرا پاسخ گفته است و بر من منت نهاد تا در مسير كسب علم قدم بگذارم ؛ باشد كه مقدمه اي براي رسيدن به عمل صالح باشد .
تشكر و سپاس فراوان نثار سروران و اساتيدي كه در مدت تحصيل از محضر پربركتشان بهرمند شدم؛ سپاس از استاداني كه علم را به زينت عمل آراسته اند : استاد انديشمند راهنما جناب آقاي دكتر ديرباز ( زيد عزه )كه با دلسوزي و سعه صدر فراوان در این مدت از محضرشان كسب فيض كردم و تشكر وي‍ژه از دانشمند فاضل جناب آقاي دكتر رزمي(زيد عزه ) كه به عنوان استاد مشاور در خدمتشان بودم و بيش آنچه بايد بنده را مديون زحمات خود ساختند ؛ از درگاه خداوند متعال استدعا دارم زحمت اين عزيزان و همه كساني كه به نوعي در راستاي اين رساله به حقير كمك رساندند ، برادر و خواهرم كه رنج تحصيلم را تحمل كردند، در نزد حضرتش مأجور و مشكور باشد .
چکیده
آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه است ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند، اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جديد که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع شد، آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید است ، آفرينش آغازي ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده است . این پژوهش درباره هر دو دیدگاه به تحلیل و بررسی پرداخته است و نهایتا بین دو دیدگاه مقایسه کرده است ؛ این مقایسه به منظور تعامل بین علم فیزیک و فلسفه است که طی سالهای اخیر به نظر میرسد بین این دو علم فاصله افتاده است ؛ در این پژوهش ، مطالب از طریق کتابخانه و سایتهای اینرنتی فراهم شده است و شیوه داوری توصیفی – تحلیلی بوده است . بر طبق این پژوهش ، در کیهان شناسی جدید ، جهان بايد يك نقطه‌ي آغاز داشته باشد. جهان نه تنها هميشه موجود نبوده، بلكه داراي گذشته‌هاي نامتناهي نيز نبوده است، در غير اين صورت، بايد بسيار پيش از اين دچار مرگ حرارتي مي‌شد. اين گونه تأملات علمي راه را بر معقوليت پرسش‌هايي درباره‌ي آفرينش آغازين و فرجام‌شناسي نهايي مي‌گشايد. به نظر میرسد آنچه که به خلق ماده انرژی ( فضا زمان) انجامیده است ، افت و خیزهای خلأ کوانتومی در لحظهی انفجار یا شاید قبل از قبل از انفجار بزرگ باشد. در فلسفه ملاصدرا اساسا جهان دارای نقطه آغاز نیست ؛ اگرچه ازلی هم نیست ، پدید آمدن جهان (حدوث ) نامتناهی بوده است البته این رخداد( حدوث) در زمان نیست بلکه زمان قسمتی از این مجموعه است ( یعنی زمان نیز مخلوق است ).
کلمات کلیدی : کیهان شناسی ، عالم ( کیهان ) ، انفجار بزرگ ، حدوث و قدم اینشتین ، هابل ، ملاصدرا .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o "1-7" \h \z \u مقدمه1تعریف مسئله1سؤالات اصلی2سابقه و پیشینه تحقیق2ضرورت انجام تحقیق3فرضیه ها3هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش4بیان روش تحقیق4فصل اول : کلیات
1-1. معناي كيهان شناسي61-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی61-3. معناي عالم81-3-1. عالم در لغت81-3-2. عالم در اصطلاح كيهان شناسي91-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا91-4 . مهبانگ يا انفجار بزرگ101-5 . معنای حدوث وقدم111-5-1. حدوث در لغت111-5-2.قدم در لغت111-5-3. معناي حدوث و قدم در اصطلاح121-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا121-5-5. حدوث عالم131-6 . مبادي نظريه حدوث در عالم131-7 . زندگي نامه141-7-1. اينشتين141-7-2. هابل151-7-3. ملاصدرا161-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا181-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا191-7-3-3 .آراء خاص او201-7-3-4. برخي از آثار ملاصدرا20فصل دوم : آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي جديد2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی232-2. جهان در کیهان شناسی قدیم242-3. آغاز کیهان شناسی جديد252-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جديد262-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ282-4-1.جهان در حال انبساط29 2-4-1-1. طیف امواج292-4-1-2 .پدیده دوپلر302-4-1-3 .انبساط ‌عالم‌ و قانون ‌هابل‌322-4-1-3-1 . ماهيت‌انبساط‌362-4-2. فراوانی هسته هاي سبك ( هليوم و دوتريم )402-4- 3 . تابش زمينه ای كيهاني432-4-4. نوترينو هاي زمينه اي462- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی512-5- .1عالم ايستاي اینشتین512-5-2 .جهان پايا522-6 . برخي از اشكالات و پرسش هاي بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ532-6-. 1 مسئلهي توزیع ماده532-6- 2 . مسئلهي پاد ماده542-6-3 . مسئلهي تشكيل ساختار كهكشان ها562-6-4 . مسئلهي افق582-6-5 . مسئلهي همواري592-7. جهان تورمي ، موفقيت ها و مشكلات60. 8-2آغاز آفرينش جهان642-.9 چگونگي تحول عالم672-9-1 .هندسه عالم682-9-2 . نقش چگالي در تحول و تعیین سرنوشت عالم73فصل سوم : آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا3- 1 . بررسی مسئلهي آغاز قبل از ملاصدرا803-1- 1 . بررسي مسئلهي آفرينش در فلسفه يونان803-1-1-1. آفرينش در دورهي ما قبل سقراط803-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط823-1-2 . بررسي مسئله آغاز از ديدگاه متكلمان و فيلسوفان اسلامي843-1-2 -1. بررسي مسئلهي آغاز از ديدگاه متکلمان863-1-2-1-1 . تصوير حدوث عالم از ديدگاه متکلمان863-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان873-1-2-1- 3. چاره جويي متکلمان883-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه دربارهي عالم893-1-2-2-1 . نظريهي ابن سينا در باب عالم903-1-2- 2-2 . ديدگاه ميرداماد درباره عالم943-2 . بررسي مسئله آغاز از منظر ملاصدرا973-2-1. رابطهی حدوث زمانی و آفرینش973-2-2. جایگاه حركت جوهري در نظام هستی شناسی صدرا983-2-2-1. تبيين حرکت جوهري ملاصدرا993-2-2-2. دلايل وقوع حرکت در جوهر993-2-2-3 . بررسي آيات دال بر حرکت جوهری1023-2-3. حرکت جوهري و حدوث عالم1053-2-4. اثبات حدوث زماني عالم از طريق حرکت جوهري1093-2-4-1. حادث بودن جهان1093-2-4-2. حادث زماني بودن جهان1113-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زماني کل عالم1113-2-5. جايگاه زمان در نزد ملاصدرا1133-2-6. دلایل حکما برعدم تناهی زمان1163- 2-7 . بررسي چند اشکال بر حدوث زماني عالم1173-2-7-1 . پاسخ اشکالات1193-2-8. حدوث يا قدم ماده نخستين عالم1233- 2-9 . بررسي آغاز آفرينش جهان1263-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظريه تکامل داروين134فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه
4 -1. بازتاب نظريه انفجار بزرگ PAGEREF _Toc287111925 \h 1774-2 . نقاط مشترک و اختلاف نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم1414-2-1 . رويكرد هماهنگي1414-2-2. رویکرد تقابل................................................................................... 142
4-3. تأثير نظريه انفجار بزرگ بر اثبات خدا1434-3-1 . اثبات فرازماني و فرا مكاني بودن خدا1434-3-2. اثبات خدا از طريق نظم موجود در جهان1444-4 . تأثير نظريه حدوث زماني عالم بر اثبات خدا146پیشنهاد های برای آینده147فهرست منابع و مآخذ : 148فهرست واژگان : ........................................................................... 156
فهرست اشکال ، فرمول ها و نمودارها
35 شکل( 2-1) . ( توصیف انبساط جهان به کمک بالن )
45 شکل( 2-2 ). ( تصویر انفجار بزرگ )
15 فرمول ( 1-1). ( نسبیت عام اینشتین، رابطه جرم و انرژي )
29 فرمول ( 2-1) . (رابطه بین فرکانس و طول موج )
32 فرمول (2- 2 ). (رابطه بین تغییر طول موج وسرعت دور یا نزدیک شدن منبع)
32 فرمول ( 2-3) . (رابطه بین تغییر طول موج و سرعت دوریا نزدیک شدن منبع ، در سرعتهای بالا)
46 فرمول ( 2-4) .( قانون هابل)
47 فرمول ( 2-5) . (قانون هابل )
47 فرمول ( 2-6) . زمان حاصل از دور شدن كهكشانها در مسافت هاي مختلف)
33 نمودار( 2-1 ).( نمودار هابل ، سرعت بر حسب فاصله)
68 نمودار( 2-2 ).( شکل خطی نمودار هابل ، نمودار سرعت بر حسب فاصله)
69 نمودار( 2-3) . ( نمودار هابل در آینده وقتي فضا زمان به علت حضور ماده اندكي خميده است )
71 نمودار( 2-4) . (نمودار فاصله – زمان وقتی خميدگي فضا زمان 1- است )
71 نمودار( 2- 5 ). (نمودار فاصله – زمان وقتی خميدگي فضا زمان 1+ است )
72 نمودار ( 2-6) . (نمودار فاصله –زمان وقتی خميدگي فضا

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه242)

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…