دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی
گرایش مدیریت بیمه
عنوان:
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان
استاد راهنما:
جناب آقای میرعبدالحسن عسکری رانکوه
نگارش:
آمنه پارسا سلکی سری
مرداد 1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی
گرایش مدیریت بیمه
عنوان:
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان
استاد راهنما:
جناب آقای میرعبدالحسن عسکری رانکوه
نگارش:
آمنه پارسا سلکی سری
مرداد 1393

باسمه تعالی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
اینجانب آمنه پارسا سلکی سری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه که در تاریخ 29/05/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان " بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان" با کسب نمره 5/17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و .....) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیریم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
آمنه پارسا سلکی سری
تاریخ و امضاء:
با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم...
موهايشان سپيد شد تا ما روسفيد شويم...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...
و همچنین همسر عزیزم که با ارایه راه کارها و تذکرات خاص خویش در هرچه بهتر شدن این تحقیق به بنده کمک بسیار نمودند.
تقدیم به مهربان فرشتگانی که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آن هاست.
تقدیم به :
به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند.
دانشمندان، بزرگان و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و می نمایند.
تقدیم به :
همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند.
تقدیم به پدر و مادر عزیزم:
به پاس محبت های بی دریغ شان که هرگز فروکش نمی کند
و به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است.
و تقدیم به همسرم عزیزم:
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودش.
عنوان فهرست مطالب صفحه
425451333400فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه ...............................................................................................................................................................3
1-2) بیان مساله تحقیق ..........................................................................................................................................4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق ...........................................................................................................................6
1-4) اهداف تحقیق .................................................................................................................................................7
1-5) چارچوب نظری تحقیق ...............................................................................................................................8
1-6) فرضیه های تحقیق ........................................................................................................................................8
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ...........................................................................................................9
1-7-1) متغیر وابسته – اثربخشی سازمانی .....................................................................................10
1-7-2) متغیر مشاهده شده (مستقل) – سبک مدیریت تعارض ................................................10
1-8) قلمرو تحقیق ................................................................................................................................................11
فصل دوم: مروری بر ادبیات
2-1) بخش اول: سبک های مدیریت تعارض سازمانی
2-1-1) مقدمه .......................................................................................................................................................14
2-1-2) تعریف مفهومی تعارض........................................................................................................................15
2-1-2-1) جایگاه تعارض در مدیریت............................................................................................18
2-1-2-1-1) نظریه سنتی .....................................................................................18
2-1-2-1-2) نظریه روابط انسانی ........................................................................19
2-1-2-1-3) نظریه تعامل.....................................................................................19
2-1-2-2) انواع تعارض ....................................................................................................20
2-1-2-2-1) تعارض بنیادین..............................................................................................21
2-1-2-2-2) تعارض احساسی / عاطفی .............................................................21
2-1-2-3-1) سطوح تعارض .............................................................................................22
2-1-2-3-1) تعارض درون فردی .......................................................................22
2-1-2-3-2) تعارض میان فردی..........................................................................23
2-1-2-3-1) تعارض درون گروهی......................................................................28
2-1-2-3-4) تعارض میان گروهی.......................................................................29
2-1-2-3-5) تعارض درون سازمانی....................................................................31
2-1-2-4) سبک های مدیریت تعارض .............................................................................34
2-1-2-5) فرآیند تعارض ..................................................................................................36
2-1-2-6) دیدگاه های سه گانه سازمان ها نسبت به تعارض ............................................37
2-1-2-7) پیامدهای تعارض .............................................................................................37
2-1-2-7-1) تعارض کارکردی ...........................................................................37
2-1-2-7-2) تعارض غیر کارکردی .....................................................................38
2-2) بخش دوم: اثربخشی سازمانی
2-2-1) مقدمه ..................................................................................................................................41
2-2-2) مفهوم اثربخشی ..................................................................................................................41
2-2-3) مدل های اثربخشی سازمانی ...............................................................................................45
2-2-3-1) مدل هدف ......................................................................................................................45
2-2-3-2) مدل سیستمی .................................................................................................................46
2-2-3-3) مدل ذی نفعان استراتژیک ..............................................................................................47
2-2-3-4) مدل ارزش های رقابتی ..................................................................................................48
2-2-3-5) مدل عدم اثربخشی .........................................................................................................49
2-2-4) ادغام معیارهای اثربخشی ....................................................................................................51
2-3) بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1) مقدمه ..................................................................................................................................53
2-3-2) مطالعات انجام شده در مورد موضوع تحقیق ......................................................................53
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه ......................................................................................................................................65
3-2) روش اجرای تحقیق ...............................................................................................................65
3-3) جامعه و نمونه آماری ..............................................................................................................66
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات ....................................................................................67
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه ........................................................................................................68
3-5-1) روایی پرسشنامه ....................................................................................................69
3-5-1) پایایی پرسشنامه ....................................................................................................69
3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.............................................................71
3-6-1) توصیف

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه242)

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه244)

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری Read more…

background