663526579853
دانشگاه آزاد اسلامي
 
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)
 
موضوع
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی
 
 
استاد راهنما
 
استاد مشاور
 
نگارش
 
  سال تحصيلي 92-91
فهرست مطالب
عنوان صفحه
419108445500
چکیده............................................................................................................................................................................1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه.............................................................................................................................................................................................3
1-2-بیان مسئله....................................................................................................................................................................................4
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق............................................................................................................................................................6
1-4-اهداف تحقیق................................................................................................................................................................................9
1-5-فرضیه های تحقیق......................................................................................................................................................................9
1-6-متغییرهای تحقیق.....................................................................................................................................................................10
1-7-تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها.........................................................................................................................................10
1-7-1-تعریف نظری.............................................................................................................................................................10
1-7-2-تعاریف عملیاتی.........................................................................................................................................................11
فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق
1-2-مقدمه....................................................................................................................................................................................14
2-2-مفهوم سرمایه .......................................................................................................................................................................14
2-3-مفهوم اجتماعی.......................................................................................................................................................................15
2-4-انواع سرمایه................................................................................................................................................................................15
2-5-آیا مفهوم "سرمایه"برای درک روابط اجتماعی مناسب است؟........................................................................................16
2-6-سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی.................................................................................................................................17
2-7-تعریف سرمایه اجتماعی...........................................................................................................................................................18
2-8-هدف سرمایه اجتماعی............................................................................................................................................................24
2-9-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده است؟....................................................................................................25
2-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی........................................................................................................................................26
2-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی..........................................................................................................28
2-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ..................................................................................................................35
2-13-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی............................................................................................................................38
2-14- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی....................................................................................................................................39
2-15-روشهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ............................................................................................................................40
2-16- نمونه ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی.............................................................................................................................40
2-17- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی.......................................................................................................................................41
2-18- رویکردهای سرمایه اجتماعی............................................................................................................................................41
2-19- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه ................................................... 42
2-19-1- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه..............................................................................................42
2-19-2- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه..............................................................................................43
2-19-3- دانشگاهخ و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت..........................................................................................43
2-20- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت.........................................................................................45
2-21- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی...............................................................................................................................................46
2-22- کارآفرین کیست...................................................................................................................................................................50
2-23- ویژگی های کارآفرینان.......................................................................................................................................................50
2-24- کارآفرینی سازمانی..............................................................................................................................................................52
2-25- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی.............................................................................................................................60
2-26- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی.....................................................................................................................................60
2-26-1- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی..........................................................................................................................62
2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین.............................................................................................................................................63
2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین...........................................................................................................................................64
2-26-4- فضای خلاق..................................................................................................................................................................65
2-26-5- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق...........................................................................................................65
2-26-6- برقراری یک سیستم پیشنهادی..............................................................................................................................65
2-26-7- ایجاد واحد مخصوص خلاقیت.................................................................................................................................66
2-26-8- آموزش خلاقیت...........................................................................................................................................................66
2-27- تدوین برنامه های فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی.............................................................................................67
2-28- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی...................................................................................................................68
2-29- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی..........................................................................................................................68
2-30- مشخصات سازمان های کارآفرین.....................................................................................................................................70
2-31- مدیریت کارآفرینی سازمانی..............................................................................................................................................71
2-32- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی...........................................................................................................................72
2-33- کارآفرینی دانشگاه و آموزش عالی..................................................................................................................................72
2-34- استراتژی های کارآفرینی در سازمان............................................................................................................................75
2-35- استراتژی های کارآفرینی سازمانی..................................................................................................................................75
2-36- برنامه ریزی برای کارآفرینی سازمانی..............................................................................................................................76
2-36-1- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی..............................................................................................................................77
2-37- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی......................................................................................................................................77
2-38- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی....................................................................................................................................78
2-39- برخی ازمهمترین اصول نوآوری........................................................................................................................................79
2-40- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی.................................................................................................................................79
2-41- مشخصات کارآفرینان سازمانی........................................................................................................................................80
2-42- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه245)

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه246)

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان دانشکده جنگلداری و فناوری چوب پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب) بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه247)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) Read more…

background