پژوهش-پایان نامه

پژوهش ایرانداک — پایان نامه239) فول تکست

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان – مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری مهر ماه 1392 به نام خدا اظهارنامه اینجانب مریم کریمی (902139)... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

جدول شماره 5-33-نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر شکاف فناوری و توانمندی زنان PAGEREF _Toc372535158 \h 94جدول شماره 5-34-نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر شکاف سواد اطلاعاتی و توانمندی زنان PAGEREF _Toc372535160 \h 95جدول شماره 5-35-نتایج همبستگی Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

پایان نامهسایت دانلود پایان نامه ) — پایان نامه238) دانلود پژوهش

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی عنوان/ موضوع : بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزراستاد راهنما : پروفسور ایرج مهدوی استاد مشاور: دکتر بابک... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی552-2 -2-14 توسعه منابع انسانی552-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار572-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه592-2 -2-17 تأثير Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

تحقیق علمی — پایان نامه237) دانلود تحقیق علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) عنوان: بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

پیوست ها چکیده انگلیسیفهرست جداول و نمودارهاعنوان صفحهجدول شماره 1: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی-اجتماعی 42 نمودار شماره 1: میانگین رتبه ای نحوه استفاده از تلفن همراه براساس سوألات پرسشنامه COS 47نمودار شماره Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود نمونه پژوهش علمی — پایان نامه236) دانلود فایل

1986915-476250 دانشکده مهندسی مکانیک پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هسته ای (راکتور) بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS به کوشش محمد هادی پرهمت استادان راهنما دکتر کمال حداد دکتر فرشاد فقیهی شهریور 92 -451485287655 به نام خدا اظهارنامه اينجانب محمد... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق:راکتور VVER-1000 :مي توان شهر novo-voronejh در روسيه، در سال 1963 را محل بحراني شدن اولين راكتور آب تحت فشار دانست. اين نيروگاه از نوع VVER-210 بوده و قدرت آن كمتر Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود پایان نامه فارسی — پایان نامه235) فول تکست

دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی گروه زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و فرهنگ و زبان‌های باستانی بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

صحت اطلاعات مندرج در این فرم براساس محتوای پایان‌نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می‌نماییم. نام استاد راهنما: سمت علمی: رئیس کتابخانه: عبدالعلی جهانشاهی نام دانشکده: ادبیّات فارسی و زبان‌های خارجیماحصل آموخته هایم Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

تحقیق علمی — پایان نامه234) جدید

-231049649877 -542290-1135380 00 دانشكده دندانپزشکی پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed – یک مطالعه حیوانی اساتید راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

3-2- نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در آب به مدت 30 دقیقه663-3- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در بزاق به مدت 30 دقیقه743-4- نتایج حاصل از Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

ریسرچ — پایان نامه233) پژوهش دانشگاه

تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس استاد راهنما: دکتر بزرگمهر اشرفی تحقیق و نگارش: میثم پری اسفند 1393به نام هستي بخش جان ها خداوند بزرگ را سپاس مي گوييم که مارا در مرحله اي ديگر از زندگي ياري رساند. در اين... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

00کیفیت محصول2945130-166370001864360-166370002101850-356235مقدار تولید00مقدار تولید 363220440690عملکرد تولیدی00عملکرد تولیدی3843020459740فناوری اطلاعات00فناوری اطلاعات29870407620002120265511175میزان هزینه00میزان هزینه 2984500169545001858645165100001238885160655003269615160655001886585498475002992120460375002144395220345بهبود بهره وری00بهبود بهره وری 1-1-مدل تحلیلیمنبع: نگارنده1-8- متغیر های تحقیق در این تحقیق فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و میزان تولید ، Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

نمونه پژوهش علمی — پایان نامه232) پایان نامهسایت مرجع پژوهش علمی )

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه) عنوان: بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

پدر و مادر همسرم به پاس همه مهربانیها و حمایتهایشاندوستان و نازنینانم برای همه همراهی ها و همدلیهایشان 00 تقدیم به پدرم که همواره یاری شفیق بود و آموزگاری دانامادرم که آموزگار عشق است و Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

پایان نامه دانشگاه — پایان نامه231) کارشناسی ارشددانلود

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش علوم اجتماعی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی: مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان مؤلف: عبدالطیف کاروانی استاد... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

3-3- سنجش........................................................................................................................483-3-1 طیف لیکرت..............................................................................................................483-4- اعتبار و پایایی...............................................................................................................493-5- جامعه آماری و حجم نمونه...........................................................................................503-6- مراحل انتخاب نمونه.....................................................................................................503-7- ابزار های تحلیل داده ها.................................................................................................524- فصل چهارم:یافته های تحقیق...................................................................................534-1- یافته های توصیفی..........................................................................................................544-2- آزمون فرضیات..............................................................................................................825- فصل پنجم: نتیجه گیری.............................................................................................1115-1- بحث و Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود پژوهش — پایان نامه230) ارشددانلود

2066925114300 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ی علوم اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز استاد راهنما : دکتر مجید کوششی استاد مشاور: دکتر محمد سعید... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

با شناخت بهتر روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی سالمندان امکان برنامه ریزی برای فراهم آوردن ترتیبات زندگی که سالمندان آینده در آن احساس رضایت بیشتری کنند فراهم می شود .1-4 اهداف تحقیق:در این مطالعه Read more…

By 92, ago