پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر استاد مشاور: جناب آقای دکتر وفایی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه228)

رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص): دانش اگر در ثریا، هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت. 2030819-69111600 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان دانشكده علوم دامي و صنايع غذايي گروه علوم دامي پايان‌نامه‏ كارشناسي ارشد تغذیه دام عنوان بررسی تاثیر افزودن متیونین به... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص): دانش اگر در ثریا، هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت. 2030819-69111600 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان دانشكده علوم دامي و صنايع غذايي گروه علوم Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه229)

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 مجری سهیلا عبدی استاد راهنما دکتر محمد کاظم مسلمی اساتید مشاور دکتر... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه230)

2066925114300 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ی علوم اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز استاد راهنما : دکتر مجید کوششی استاد مشاور: دکتر محمد سعید... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

2066925114300 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ی علوم اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه231)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش علوم اجتماعی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی: مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان مؤلف: عبدالطیف کاروانی استاد... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش علوم اجتماعی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی: مطالعه Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه232)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه) عنوان: بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه) عنوان: بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه233)

تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس استاد راهنما: دکتر بزرگمهر اشرفی تحقیق و نگارش: میثم پری اسفند 1393به نام هستي بخش جان ها خداوند بزرگ را سپاس مي گوييم که مارا در مرحله اي ديگر از زندگي ياري رساند. در اين... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس استاد راهنما: دکتر بزرگمهر اشرفی تحقیق و نگارش: میثم پری اسفند 1393به نام هستي بخش جان ها خداوند بزرگ Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه234)

-231049649877 -542290-1135380 00 دانشكده دندانپزشکی پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed – یک مطالعه حیوانی اساتید راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

-231049649877 -542290-1135380 00 دانشكده دندانپزشکی پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed - یک مطالعه Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه235)

دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی گروه زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و فرهنگ و زبان‌های باستانی بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی گروه زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و فرهنگ و زبان‌های باستانی بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه236)

1986915-476250 دانشکده مهندسی مکانیک پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هسته ای (راکتور) بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS به کوشش محمد هادی پرهمت استادان راهنما دکتر کمال حداد دکتر فرشاد فقیهی شهریور 92 -451485287655 به نام خدا اظهارنامه اينجانب محمد... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

1986915-476250 دانشکده مهندسی مکانیک پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هسته ای (راکتور) بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS به کوشش محمد هادی پرهمت استادان راهنما دکتر Read more…

By 92, ago