پژوهش-پایان نامه

user8592

عنوان: بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک مولفین: دکتر اعظم سليماني1 ، آزاده اعظمي 2 عضو هیاٴت علمی دانشگاه کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد اراك چکیده: ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

عنوان: بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک مولفین: دکتر اعظم سليماني1 ، آزاده اعظمي 2 عضو هیاٴت علمی دانشگاه کارشناس ارشد حسابداری Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

user8589

کلیات چکیده تاریخ داستان نویسی در ایران به قرون اولیه باز می گردد و ادبیات کهن ما با انواع و اقسام صورت های داستانی افسانه، تمثیل، حکایت و روایت آمیخته است ؛ اما داستان نویسی جدید ایران ادامه طبیعی و منطقی این ادبیات نیست و در شیوه جدید داستان پردازی حتی کم تر جای پای از... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

کلیات چکیده تاریخ داستان نویسی در ایران به قرون اولیه باز می گردد و ادبیات کهن ما با انواع و اقسام صورت های داستانی افسانه، تمثیل، حکایت و روایت آمیخته است ؛ اما داستان نویسی Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

user8549

2328545-19304000 دانشگاه پيام نور مرکز زابل پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اجتماعی موضوع: بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان استاد: تهيه كننده: نیمسال دوم 93-92 تقدیم به : پدر و مادر عزیزم که دعای خیرشان همیشه بدرقه راهم است، تقدیر و تشکر سپاس بیکران خداوند که هستیام بخشید... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

2328545-19304000 دانشگاه پيام نور مرکز زابل پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اجتماعی موضوع: بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان استاد: تهيه كننده: نیمسال دوم 93-92 تقدیم به : پدر و مادر Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

user8546

دانشگاه پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اقتصادی موضوع: بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایراناستاد: تهيه كننده: تقدیم به : پدر و مادر عزیزم که دعای خیرشان همیشه بدرقه راهم است، تقدیر و تشکر سپاس بیکران خداوند که هستیام بخشید و به همنشینی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

دانشگاه پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اقتصادی موضوع: بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایراناستاد: تهيه كننده: تقدیم به : پدر و مادر عزیزم که دعای خیرشان Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

user818

641985374650 دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی تحلیل محتوایی نمایشنامههای صلاح عبدالصبور از زینب محمدی استاد راهنما دکتر فرهاد رجبی استاد مشاور دکتر سیده اکرم رخشندهنیا اسفند1393 تقدیم: این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

641985374650 دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی تحلیل محتوایی نمایشنامههای صلاح عبدالصبور از زینب محمدی استاد راهنما دکتر فرهاد رجبی استاد مشاور دکتر سیده اکرم رخشندهنیا اسفند1393 تقدیم: این پایان نامه Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

user816

2628901651000 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پايان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی موضوع: بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری استاد راهنما: دکتر مصطفی کمالجو استاد مشاور: دکتر حسن گودرزی نام دانشجو: گلافشان فیروزجائیانگلوگاه شهریورماه 1391 تقدیر و تشکّر پس از... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

2628901651000 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پايان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی موضوع: بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری استاد راهنما: دکتر مصطفی کمالجو استاد مشاور: دکتر حسن گودرزی نام دانشجو: Read more…

By 92, ago