مقالات و پایان نامه ها

کسب درآمد اینترنتی از طریق فروش فایل

کسب درآمد از اینترنت برای چه کسانی مناسب است؟ می‌خواهید درآمد اینترنتی داشته باشید؟ دوست دارید در خانه خودتان کسب درآمد کنید؟ به طور کلی کسب درآمد از اینترنت را به افراد زیر پیشنهاد می کنیم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع ویژگیهای شخصیت

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای روح‌اله شفیعی با عنوان بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم در جلسه مـورخ30/4/92 تحت نظارت شـورای دفاع پایان نامـه متشکل از اسـتادان زیر با درجه بسیار خوب و Read more…

By 92, ago