مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره معرفت‌شناختی، علم،، رچر، فهم‌پذیری، تعاملی

متن کامل در سایت 40y.ir حامیان این نوع از نسبی گراییِ نابنیان گرا باید بپذیرند که قواعدی که علم را هدایت می کند قواعد درونیِ علم هستند، همانطور که دیگر فعالیت های انسانی (نگ. دین، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره روشن، ارتباط، قضاوت‌های، مسئله‌ی، الهیاتی

معرفت شناختی مدرنیته با پست مدرنیسم است (نگ. شراگ 1992: 57). این میزان فهم پذیری در الهیات نه از طریق مفاهیم بنیان گرایانه وحی، سنت یا متنِ الهام شده بلکه بواسطه ی قضاوت های مسئولانه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره میان‌رشته‌ای، پسابنیان‌گرا، روشن، مسئله‌ی، معرفت‌شناختی

متن کامل در سایت 40y.ir مشترک باشند بدون اینکه در یک جهان بینی واحد و وحدت بخش تجمیع نشوند؟ پیشتر در مورد ژوزف رز ملاحظه شد که چگونه پست مدرنیسم تمایزهای استوار و سخت میان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره سازش، مورفی، داده‌هایی، الهیاتی، معرفت‌شناختی

ویژگی ها و تحلیل آن چیزی می پردازد که «داده های الهیاتی» برای یک مدل لاکاتوشی پست مدرن از الهیات دانسته می شود. مسلماً این بخش، برنامه ی مورفی را بر آنچه به نظر من Read more…

By 92, ago