مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (570)

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار92-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران112-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران122-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس122-2-5- مزایای سرمایهگذاری در بورس132-2-6- مزایای ورود به بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (569)

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………..64الف- دعاوی مصرف کننده…………………………………………………………………………..64ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری…………………………………………………67 ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری………………………………………………….70نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….74فصل سوم: تعیین Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (567)

2-2-9 مولفه‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….212-2-9-1 فرآیندها……………………………………………………………………………………………………………….212-2-9-2 عامل انسانی………………………………………………………………………………………………………….232-2-9-3 تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………….242-2-10 فرآیند کلی مدیریت امور مشتریان……………………………………………………………………………..272-2-11 مراحل ارائه خدمات در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………….282-2-12 عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی CRM…………………………………………………302-2-13 شرح فاکتورهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (566)

قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء………………………………………………………………………………………………………….36مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل…………………………………………………………………………………………..39معماری شناختی انسان………………………………………………………………………………………………………………………………43نظری? پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………44نظام حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………44اصول پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….501- اصل ذخیر? اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………512- اصل اقتباس و سازماندهی مجدد……………………………………………………………………………………………..523- اصل تکوین تصادفی………………………………………………………………………………………………………………….554- اصل تغییرات محدود………………………………………………………………………………………………………………..565- اصل ارتباط Read more…

By 92, ago